Szent Márton – Nagykaposon

316-ban vagy 317-ben született Pannóniában (Savaria, azaz Szombathely). Szombathelyen, a Szent Márton-kápolna helyén állt a legenda szerint a szülőháza. 15 éves korában a római hadseregbe sorozták, vitézsége mellett kitűnt a betegek és a szegények iránti részvétével, egyszerű életmódjával. A legenda szerint Galliában, Ambianum (ma: Amiens) város kapujánál télen egy didergő koldusnak adta köpenye felét. 18 éves korában keresztelkedett meg, 20 évesen megvált a hadseregtől. Remeteként élt, majd kolostort alapított. 371-ben vagy 372-ben a nép és a papság Tours püspökévé választotta. A legenda úgy tartja, hogy a püspökké választás elől elrejtőzött egy libaólban, nehogy megtalálják. A libák viszont olyan hangosan gágogtak, hogy végül nem menekülhetett a püspöki tisztségtől. Püspökként is szigorú szerzetesi életet élt. Minden évben sorra látogatta a vidék egyházközösségeit, gyalog, szamárháton vagy dereglyén. A Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent Márton temetését. Rómában a 6. század óta ünneplik. Ő az első szentként tisztelt hitvalló.

Tours-ban található sírja zarándokhely lett. Szent Márton a koldusok és katonák édőszentje. Kultusza bizonyára már a honfoglalás előtt is virágzott Pannóniában. Tiszteletét Szent István is felkarolta: zászlaira a hadverő Márton képét festette. Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa (patronus regni) lett. A szabolcsi zsinat (1093) ünnepét nyilvánossá tette, és háromnapos előkészülettel is kiemelte. 

Nagykaposon 1333-ban a kaposi római katolikus plébánia – Szt. Márton templom – már fennállt. A pápai tizedjegyzék szerint Ung megye egyik legnépesebb és leggazdagabb hitközsége volt. Ez a minden bizonnyal gótikus építmény volt mai református templom közvetlen elődje. E templomnak meglétét 1400-ban közvetve bizonyítja a település névtoldaléka „Egyházas Kapos”, vagy ahogyan a 15. században előforduló „Kápolnás Kapos”. Az ősi templomot a mezőváros szívében a reformátusok örökölték. Többször újjá kellett építeni, mert egy időben a megromlott állapota a templomnak már nem volt megfelelő, ill. többször (1784, 1794-ben) leégett az épület.   1815-ben Zásio András jászóvári prépost Szent Simon és Júdás apostolok tiszteletére a templomot újjáépíttette Kaposon és a leleszi kegyuraság alatt plébániává avatták. Anyakönyve 1816 óta van. A képeslapon már ez a templom és a régi parókia épülete látható.

Tours-i Szent Márton püspökre emlékeznek liturgikus emléknapján, november 11-én, szombaton (09:30 órakor a plébánia templomban, 16:30 órakor a Szt. Klára kápolnában).