Nagykapos város pályázati kiírása a 2022-es év tevékenységeire

A 2022-es év tevékenységére pályázhatnak a pályázati kiírásnak megfelelő szubjektumok 2021. november 15-ig. A város a felhívást az alábbi oldalon tette közzé október 15-én.

Az alábbiakban röiden összefoglaljuk a részleteket, de irányadó minden esetben a Város hivatalos honlapja. A 159/2019-es számú általános érvényű rendelet és a pályázathoz szükséges mellékletek ennek a lapnak a legalján találhatók, illetve letölthetők (VZN o dotáciach). Az egybe fűzött dokumentum innen is letölthető:

A legfontosabb tudnivalók:

 • A pályázat 2021. november 15-ig adható be (a postai feladás bélyegzőjén található dátum, illetve a város iktatójába való beérkezés dátuma a mérvadó). A határidőn túl beadott pályázatokat nem értékelik.
 • A pályázatot olyan természetes személy – vállalkozó, vagy jogi személy adhatja be, amelynek székhelye Nagykaposon van, illetve tevékenységét Nagykaposon végzi.
 • A pályázat közhasznú, közérdekű tevékenységre vagy vállalkozásfejlesztésre, illetve a foglalkoztatás növelésére adható be.
 • A pályázati űrlap és mellékletei a fent jelzett hivatkozásokon elérhetők.
 • A pályázat beadásakor az alábbi mellékleteket szükséges benyújtani:
  • másolatot a bankszámla-szerződésről, vagy olyan dokumentumot, ami hitelesen igazolja a szervezet számlaszámát
  • a pályázó szervezet alapszabályát (ha az előző időszakban még nem lett benyújtva)
  • írásos nyilatkozatokat, amelyek a pályázati csomag dokumentumai között megtalálhatók
 • A pályázat jóváhagyása utáni szerződéskötés után további igazolásokat is szükséges a városhoz benyújtani (a csődbíróság és munkaügyi felügyelőség igazolásait).