Ima a honfoglalási emlékműnél

Elhangzott 2020. augusztus 25-én Nagykaposon, a Millecentenáriumi Emlékműnél, az emlékműállítás 24. évfordulóján, az „Őseinket felhozád…” A nagykapos millecentenáriumi emlékműállítás története c. könyv bemutatóján, Dr. Száraz János, nagykaposi római katolikus esperes-plébános által.

Urunk és Istenünk, Mennyei jó Atyánk! Te vagy az alfa és az ómega. Te vagy a kezdet és a vég. A te szavadra minden megszentelődik. Kérünk, add áldásodat + erre az emlékhelyre, amelyet a honfoglalás 1100. évfordulójára emlékezve 1996-ban emeltünk figyelmeztetésül az utókornak. Urunk, az eltelt idő, a Te végtelenségedhez mérve ugyan semmiség, de a hit és a hűség, amely megtartott és idevezetett bennünket, nem kis teljesítmény. Hiszen korok, rendszerek, eszmék, hatalmak követték egymást. Tündököltek, de végül is elmúltak. Ám, az a szent vágy, hogy mi, magyarként, a Te országod állampolgáraként itt maradjunk – a Boldogasszony országának ebben a csücskében – máig nem múlt el és bízva reméljük, hogy nem is múlik el soha. Fiad példájából tudjuk, hogy életünknek az ad valódi értéket, ha minden igyekezetünkkel az emberek jó ügyét szolgáljuk. Akkor élünk jól, ha igazságosan élünk. Ha minden cselekedetünk és szavunk mélyén ott van a helyes szándék: nem ártani a másiknak. Ha megkíséreljük – feltűnés és hiúság nélkül – segíteni az embereket. Néha azzal, hogy nem hallgatjuk el az egyszerű igazságot. Máskor meg azzal, hogy nem mondjuk tovább mások hazugságát. Ismét máskor azzal, hogy nem mondunk igent, amikor mindenki igent kiabál. Néha meg azzal, hogy kimondjuk a nemet akkor is, amikor mindenki hallgat, és hallgatunk akkor, amikor mindenki vádaskodik. Add nekünk Szentlelked világosságát, hogy meglássuk, ami helyes. Megvalósítsuk azt, amit helyesnek találtunk. Hiszen halálos ágyunkon csak akkor pihenünk majd nyugodtan, ha életünk mindennapján, minden öntudatunkkal, mindenkiben igyekeztünk tisztelni, és szolgálni az evangélium hirdette emberi méltóságot. Erre vállalkozunk a Te segítségeddel, mert Te Isten vagy, Fiad minden nép egyedüli Megváltója és Üdvözítője, aki Veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.