Búcsúünnep a római katolikus templomban

Nagykaposon, 2021. október 28-án és 31-én tartották a plébánia-templom búcsúünnepét.

A Szent Simon és Szent Júdás Tádé tiszteletére szentelt templomot 1807-1815 körül szentelték fel. A több mint 200 éves templom többször is átalakításon ment keresztül, de belső igényes aranyozása és kívül-belül tiszta falai önmagáért beszélnek. Az itt élő hívek valóban szeretik templomukat.

A helyi lelkiatya, Száraz János esperes-plébános mindkét napra vendég atyákat hívott meg, hogy mai nyelven ők szólítsák meg a nyitott fülre és főleg befogadó szívre kész híveket. Csütörtökön a helyi görögkatolikus parókus, Iván Barnabás atya tanított a szent vértanúk általi buzgóságra és bátorságra a mai értékvesztett időkben, a vasárnapi ünnepi szónok Böőr Roland, radi plébános volt. Ő is a mai szinódusi megközelítést választotta, amely szerint közösséget kell alkotnunk és együtt haladva, együtt kémlelve az eget mindig nyitottnak lenni a most és itt megvalósításra. Mert Istent és felebarátainkat szeretni a legmagasztosabb hivatás.

Legyünk mi is apostolok, küldöttek, annak biztos tudatában, hogy az Isten soha nem lesz adósa annak, aki minden erejével Őt követi.