Parlamenti választások 2023 – bemutatjuk a Szövetség Ung-vidéki jelöltjeit

Megkérdeztük Kondás Róbert képviselőjelöltet

Kérem beszéljen magáról, mondja el azokat a fontos dolgokat, amelyeket a választóknak tudniuk kell Önről, mielőtt szavazni mennek.

Kondás Róbert vagyok, 39 éves. Házas, egy  9 éves kislány büszke édesapja.  Tanulmányaimat a Nagykaposi Gimnázium befejezése után  a  Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán, információ management szakirányon végeztem. Ezt követően pedagógiai tanulmányokat sajátítottam el Pozsonyban illetve Komáromban .   Jelenleg a Nagyszelmenci Dobó István Alapiskola pedagógusaként tevékenykedem

Hogyan és mikor lépett a politika mezejére, melyek voltak azok az események, vagy momentumok, amelyek megerősítették, vagy el akarták téríteni a politikától?

Mindig is foglalkoztatott a politika, hiszen egész életünkre hatással van gyermekkorunktól egészen a nyugdíjas éveinkig.  Az akkori MKP-ba barátaim tanácsára léptem be, segítőkészségem és a közösségért való tenni akarásom, az állandó fejlődésért való elkötelezettségem és a nemzeti megmaradásunk védelmének fontossága miatt.   

Megerősítést a politizáláshoz abban az álláspontban találtam meg, hogy hiszem, vannak olyan politikusok, akik felelősséget éreznek a következő nemzedék jövőjéért és hajlandóak megtenni a megfelelő lépéseket.

Ennek ellentéte azoknak a politikusoknak a halmaza, akik 30 ezüstért elárulták a szlovákiai magyarságot és szándékosan gyengítik, megtörik a szlovákiai egységes magyar képviseletet.

Ezek azok a tényezők, amelyek csalódásként hatnak nemcsak az előrehaladást, fejlődést célul kitűzött politikusokra, hanem a tisztelt választópolgárokra is.

Milyen értékek és elvek szerint gondolkodik, és éli életét?

Családapaként, csakúgy, mint a politikában is magyar keresztény konzervatív értékeket képviselek.  Azért fogok küzdeni, hogy gyermekeink egy fejlődő országban minél jobban boldogulhassanak. Hiszem, hogy csak erős fegyelemmel lehet gazdag jellemet kovácsolni. Olyan lesz az eredményed, amennyi munkát, energiát vagy hajlandó befektetni.

Mit jelent Önnek a Nemzet fogalma?

A nemzet számomra az azonos érdekek, az összetartozás és a büszkeség szimbóluma, a múlt és a jelen közös képviselete egy Istentől megáldott szebb jövő reményében.

Miért látja szükségesnek, hogy Szlovákiában a magyarság nemzeti alapon politizáljon?

Egyes országok eltérően viszonyulnak a nemzeti kisebbségekhez. Úgy érzem, Szlovákiában a magyar nemzeti kisebbséget az állam létét fenyegető veszélyként kezelik. Az állam uniformizálni próbálja állampolgáraikat, ami a kisebbségek tekintetében bizonyos szintű hátránnyal jár.

Számos tényező végett, például az államnyelv háttérbe szorulásától vagy az autonómiatörekvésektől való félelem, esetleg politikai érdektelenég miatt a nemzeti kisebbségi jogok biztosítása el van hanyagolva. Ennek mérséklése, a pozitív irányú elmozdulás elősegítése érdekében tartom szükségesnek az egységes magyar képviseletet a szlovák parlamentben. Ennek hiányában jogaink csorbulni fognak és korlátozódni fog az egyenlőség elve is.

Nagyon sok ember kiábrándult a politikából, és úgy véli, hogy a politika nem a tisztességről és becsületességről szól. Ön szerint hogyan lehet visszanyerni ezeknek az embereknek a bizalmát? Ön hogy érzi: a Szövetség programja mennyire megvalósítható és számon kérhető majd a választások után?

A Szövetség programjának számos pontja megvalósítható, viszont véleményem szerint felelőtlenség lenne jóslatokba bocsátkozni, hiszen a sikerességet a parlamenti választások eredménye fogja definiálni.

Az emberek bizalmát elsősorban úgy nyerhetjük vissza, hogy rendet teszünk a Szövetségen belül. Ezt elsősorban a platformok megszüntetésével, a belső hatalmi viszonyok tisztázásával kell kezdeni.

Ezután következik a reális célok megfogalmazása, stratégia és a hatékony, más pártokkal való együttműködés kialakítása.

A párt programjának tükröznie kell a választópolgárok javaslatait, kéréseit, aminek a megvalósítása mindig relatív.

A Szövetség programjában a déli, magyar lakta régiók felzárkóztatása egyik fő célként szerepel. Ön, mint ennek a régiónak lakosa, ismerője, és velünk együtt a hátrányos helyzet elszenvedője miben látja a kiugrási lehetőséget, amely ezt a régiót felemelheti?

Az egységes kulturális, nyelvi és történelmi háttérrel rendelkező déli régiók tartalmilag alkotnak egységet, viszont közigazgatásilag ez nem mondható el. Elutasítom a máig érvényes területi felosztást, ami szándékosan kedvezőtlen és logikátlan.

Úgy gondolom a gyorsforgalmi úthálózatok kiépítése a külföldi tőkeberuházások egyik feltétele és a régió hosszú távú fejlődésének záloga.

Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítok a határon átnyúló együttműködéseknek, amelyek magyar lakta, korábban egységes régiókat alkottak.

Amennyiben a Szövetség részese lesz az országos törvényhozásnak, régióinkban európai uniós és hazai alapokból fejlesztési források által fogja biztosítani az életszínvonal növekedését.

Van-e a Szövetség programján belül olyan terület, amelyet szívesen felvállalna, mert úgy érzi, a szívügye, és abban eredményesen tudna dolgozni?

Szakmámból kiindulva az oktatáspolitikán belül a kisebbségi oktatás helyzetének javítására, az oktatási intézmények fejlesztésére szeretnék hangsúlyt fektetni. Többek között szorgalmaznám a források növelését az állami költségvetésből a kisebbségi oktatás irányába. Véleményem szerint, a szlovákiai magyar oktatási rendszerben fontos lenne egy olyan stratégia kialakítása, ami célul tűzi ki az innovációt és a minőségfejlesztést egyaránt.

Támogatnám a költségvetésből normatív elven alapuló, tanulók létszámától függő finanszírozás megszüntetését, ami számtalan esetben az adott intézmény minőség és színvonaleséséhez vezet az oktatás szintjén.

Mit üzen a választóknak, mi az, amit tudatosítaniuk kell a szeptember 30-i parlamenti választások kapcsán?

Tudatosítanunk kell, hogy az egységes magyar érdekképviseletet egyedül a Szövetség garantálja. Sok egyéb mellett pártunk szívügye a Dél- Szlovákiai régiók felzárkóztatása és fejlődésének elősegítése.Tudatában vagyok viszont annak is, hogy a Szövetségen belül sok hibát elkövettünk, talán nem dolgoztunk elég keményen, talán nem mindig alkottunk egységet, de hiszem, ha bizalmat szavaznak nekünk, rendet teszünk köreinkben és újra erősek és egységesek leszünk az állampolgárok igényeit figyelembe véve az előrehaladás, fejlődés útján.

Köszönjük a beszélgetést. Sok sikert kívánunk a Szövetségnek, és személyesen Önnek.

Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztel.