Mit tehetünk gyermekeink egészséges fejlődéséért? (1. rész)

Minden ember egyedi, így minden gyermek is egyedi entitásként érkezik bolygónkra.
Sokakban megfogalmazódik a kérdés: vajon tehetek-e valamit a saját gyermekem egészséges fejlődése érdekében? S ha tehetek, akkor mit is tegyek?

Amikor még a játék volt az óvoda, az iskola és a tananyag is egyszerre

Tudtuk, hogy nagyanyáink és dédanyáink által játszott ölbeli játékoknak micsoda óriási jelentősége van gyermekeink egészséges fejlődésében?

Abban az időben, amikor még a dédszülők, a nagyszülők és szülők gyermekeiket úgy nevelték, hogy a játékok életük kiemelkedően fontos részét alkották, akkor a gyermekkor minden egyes életkori szakaszához egy-egy jellegzetes játéktípus kapcsolódott. Ezek épp ott és akkor kínálták a gyermek számára a fejlődés, a gyakorlás és a tanulás lehetőségét, ahol és amikor a leginkább szüksége volt rá. Akkoriban a játék volt az ő óvodájuk, az iskolájuk és a tananyaguk.

Forrás: internet_eszm.ro_anya gyermekével

Minden gyermeknek ölbeli játékot!

Az egészséges gyermekeknek, de ugyanúgy a nehézségekkel küzdő gyermekeknek is pótolhatatlan a szülőkkel való önfeledt játék! Ez későbbi fejlődése során is javára válik gyermekünknek, hiszen fejleszti a beszédértést, beszédészlelést, ritmusérzéket, zenei, érzelmi intelligenciát, értelmi képességeket, mozgáskoordinációt és még sorolhatnánk. Ezért mondjuk megnyugtatásként a bizonytalanabb szülőknek, akik nem tudják eldönteni, hogy egészséges gyermeküknek elég-e az önfeledt otthoni játék az első években, hogy az ölbeli játékok „szinte felérnek egy korai fejlesztéssel”. Természetesen idézőjelben és a „szinte” szóval toldva, és árnyaltan értelmezve utalva ezzel arra, hogy ne higgye a mai szülő, hogy különleges dolgokat kell művelnie a csemetékkel, és foglalkozásokra járni velük ahhoz, hogy értelmesek, fogékonyak és boldogok legyenek. – idézet J. Kovács Judit írásából

Mik is azok az ölbeli játékok?

Az ölbeli játékokat nevezik dajkarímeknek is, melyek az első két-három életévhez kötődnek, de játszhatjuk őket egészen nagyóvodás korig.

Az ölbe vett gyermeknek a felnőtt rövid, ritmikus mondókát mondd, miközben megmozgatja, simogatja és érintgeti a gyermek arcát és végtagjait. Ezek a játékok szórakoztatják, és egyben oktatják, nevelik a gyermeket.

A játékok rövidsége és egyszerűsége ne tévesszen meg minket! Látszólagos egyszerűségük ellenére rendkívül összetettek: szövegükben a költészet, dallamukban a zeneiség legelemibb formái találhatók meg.

Hogyan hatnak az ölbeli játékok gyermekünk fejlődésére?

A test határai: én és a külvilág

Születésekor a gyermek mit sem tud az őt körülvevő világról: az őt tápláló, ölbe vevő és ringató anyját és önmagát egyetlen egységnek gondolja. Nem ismeri saját teste „alkotórészeit”. Az ölbeli játékok abban segítik az újszülöttet, hogy megtapasztalja, hol húzódnak a határok közte és a világ közt. A dajkarímekben található testrészek megnevezése és megérintése által határolja el magát lassanként a külvilágtól.

Nagyon fontos mentálhigiénés hozadéka az ölbeli játékoknak, hogy segítik az anya és gyermek közti szimbiózis fokozatos, örömteli és élményszerű megszűnését: elősegítik és támogatják az egészséges leválást.

Fontos jellemzője még az ölbeli játékoknak, hogy egyazon időben több érzékszervet vonnak be egy adott cél érdekében.

A szöveg megnevezi a gyermek egyes testrészeit, ezáltal szóban ad információt a gyermeknek. A mozgatás, az érintés a megnevezett testrészre irányul, így kinetikus érzékként egy másik csatornán keresztül megerősíti az elmondottakat. A gyermek tehát hallja, látja és a saját testén érzi az információt.

A cikk írója Mgr. Balázs Lilla, PhD.
Kerekítő foglalkozásvezető


Lehet mindezt még fokozni? Igen
!

A következő cikkben bővebben olvashatnak majd arról, hogy milyen közvetett hatásai vannak az ölbeli játékoknak a testi-lelki-értelmi fejlődés különböző területeire.

Röviden egy kis ízelítő arról, hogy miről olvashatnak majd bővebben, azaz mire is hatnak az ölbeli játékok:

  • koncentrálóképesség, figyelem
  • memória
  • beszédfejlődés
  • mozgáskoordináció, testtudat, egyensúlyérzék kialakulása
  • zenei nevelés, dallamok, ritmus, tempóváltások
  • népköltések, népdalok fontossága, élő énekszó, élő zenei inger, a művészeti nevelés bölcsője
  • korai érzelmi nevelés – érzelmi intelligencia)
  • szülő-gyermek kapcsolat megerősítése

Forrás:
Sándor Ildikó: Tücsökringató – ölbeli játékok
J. Kovács Judit drámapedagógus, a Kerekítő program alapítója: Mi köze lehet az ölbeli játékoknak a korai fejlesztéshez? írások_kerekito.hu