Május 21. – Magyar honvédelem napja

Petőfi Sándor: Honfidal (részlet)
Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?

1992-től a kormány határozata alapján május 21-én ünneplik a Magyar honvédelem napját. A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként, háromhetes ostrom után 1849-ben e napon foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csapatától.

A szárazföldi erők alapvető kötelessége Magyarország katonai védelme, az államhatár őrzése és védelme, valamint a nemzetközi szerződésből eredő katonai kötelezettségek (kollektív védelmi feladatok, béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok) teljesítése. Segítségnyújtás elemi csapás vagy jelentős katasztrófa esetén, valamint protokolláris feladatok ellátása.

A Magyar Légierő a Magyar Honvédség egyik alapvető haderőneme. Feladata békében és háborúban a Magyarország légterének ellenőrzése és védelme. A Magyar Légierő három fegyvernemből áll, úgymint repülő, légvédelmi rakéta és rádiótechnikai (radar). Személyi állomány jelenleg körülbelül 5000 fő.

A honvédség mottója: „A Hazáért

A honvéd: A hazát védő sorkatona, akinek nincs rendfokozata, és rendszerint nem hivatásosként, kötelező katonai szolgálatot teljesít. Hon – véd = a Haza – védelme.

A koronavírus-járvány idején a Magyar Honvédség katonái sem a megszokott formában végezhetik munkájukat. Ezekben a hónapokban ugyanis elsősorban rendészjárőrként, egészségügyi szolgálatban, valamint határőrizeti feladatokban kell helytállniuk.

A katonai szervezetek több helyen tartanak megemlékezést, többek között a budai hősök emlékére a Dísz téren 1893-ban felállított Honvéd-szobornál. A szobor egy zászlót tartó, harcba rohanó fiatal katonát mintáz, a talapzaton található felírás: „1849. május 21. Szabad hazáért!”.