Imregen emlékeztünk az aradi vértanúkra és a szabadságharc hőseire

A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete idén Imregen, az aradi vértanúk gyóntatópapjának, Sulyánszky Euszták sírjánál emlékezett a szabadságharc mártírjaira.

Október 6-án délután 17 órakor kezdődött a megemlékezés az imregi minorita kolostor templomkertjében, nagykaposi és imregi helyi lakosok jelenlétében. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a helyi minorita szerzetesek és a helyi református lelkipásztor, Mgr. Kozár Péter is.

Bálint Annamária, a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és reményét fejezte ki, hogy miként az elmúlt években is, a jövőben is összeköti a nagykaposi és imregi emlékezőket a közös tisztelet a magyar történelem vértanúi és Sulyánszky Euszták iránt.

Tóth András, a nagykaposi gimnázium diákja Petőfi Sándor A hazáról c. költeményét szavalta el.

Soltész Zsolt, a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének vezetőségi tagja emlékező beszédében méltatta az aradi vértanúk helytállását és küzdelmét. „Az aradi vértanúk, és a szabadságharc hősei a kényelem helyett a küzdelmet választották. Megmutatták, hogy amikor összefogunk, és cselekvő magyarokká válunk, akkor hatalmas dolgokra vagyunk képesek. Habár csak négyen voltak született magyarok, de ez nem számított: a Kárpát-medence népeit egységesen jelenítették meg, egymással összefogva küzdöttek az utolsókig, s váltak a szabadság jelképévé.”

A szónok után a helyi lelki vezetők közös imádságra hívták az egybegyűlteket, majd Kozár Péter lelkipásztor igehirdetés után Sulyánszky Euszták papi és emberi nagyságát méltatta, ismertette életét, és az önkényuralom éveiben való áldozatvállalását.

Sulyánszky Euszták 1849-ben az aradi minorita kolostor paptanára volt, ő volt egyike a négy gyóntatópapnak, akik utolsó óráikban meglátogatták a halálra ítált tábornokokat, meggyóntatták, megáldoztatták őket és elkísérték őket a vesztőhelyre. Sulyánszky Euszták visszaemlékezése ezekre az órákra a Magyar Elektronikus Könyvtárban itt érhető el.

A megemlékezés végén az imregi hagyományőrző asszonykórus Kossuth-nótát énekelt, a koszorúzás alatt pedig a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskart hallhattuk. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.

Az esemény a Petőfi200 programsorozat keretében zajlott.