2014. április 27. A „négy pápa” napja

A katolikus egyház évezredes történetében is páratlan eseményre került sor 2014. április 27-én, amikor a világ eddigi két legnépszerűbb pápáját: az olasz Angelo Giuseppe Roncallit és a lengyel Karol Wojtylát a szentek sorába iktatta Ferenc pápa, XVI. Benedek emeritus pápa jelenlétében.

A ceremónia alatt Ferenc pápa beszédében elmondta, hogy „bátor ember” volt a szentté avatott két pápa, mert nem féltek szembenézni az ember szenvedésével és sebeivel, ezáltal tanúbizonyságát adva az egyháznak és a világnak Isten jóságáról és könyörületességéről. „Az új szentek a XX. század papjai, püspökei és pápái voltak. Ismerték a század tragédiáit, de nem hagyták, hogy azok maguk alá gyűrjék őket, erősebb volt bennük Isten, a hit az ember megváltójában és a történelem urában, Jézus Krisztusban; erősebb volt bennük Isten irgalmassága” – mondta a szentté avatási rítust követő homíliájában a katolikus egyházfő.
Az egyházfő elmondta: a két pápa segített helyreállítani és a kor valóságához igazítani az egyház eredeti küldetését.

„II. János Pál a család pápája volt. Egyszer ő maga mondta, hogy azt szeretné, hogy úgy emlékezzenek rá, mint a család pápájára” – mondta a katolikus egyházfő a szentté avatási rítus utáni szentmisén a vatikáni Szent Péter téren.
„A II. vatikáni zsinat összehívásával XXIII. János kiegyensúlyozott engedelmességet mutatott a Szentléleknek, hagyta magát vezetni, és lelkipásztora, vezérelt vezetője volt az egyháznak. Ezzel tett nagy szolgálatot az egyháznak, ezért szívesen gondolok rá úgy, mint a Szentléleknek való engedelmesség pápájára” – mondta Ferenc pápa a homíliában.

II. János Pál pápa első üzenete az Egyháznak és a világnak maradandó, halála után is időszerűnek bizonyul. Az 1978. október 16-án pápává választott krakkói bíboros érsek október 22-én tartotta ünnepélyes beiktatását, e szentmisén mondott homíliájában hangzottak el ezek a szavak:
„Testvéreim és nővéreim! Ne féljetek befogadni Krisztust és elismerni az ő hatalmát! Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak! Nyissátok meg az államok határait, a gazdasági és politikai rendszereket, a kultúra, civilizáció és haladás tágas birodalmát az ő megmentő hatalmának! Ne féljetek!”