Dr. Száraz János István esperes-plébános elbúcsúzott Nagykapostól

4 év szolgálati idő után, a a Kassai Érseki Hivatal váratlan döntése alapján Dr. Száraz János István atya 2023. július 1-jétől Somodi községben folytatja pályáját plébánosként.

A nagykaposi hívek számára nagykaposi esperes-plébánosként utolsó miséjét Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, június 29-én mutatta be a nagykaposi plébániatemplomban, amely csütörtöki nap ellenére zsúfolásig telt a búcsúzni érkezett hívekkel.

János atya szeretettel köszöntötte a nagykaposi és a környékről érkezett híveket. Köszöntőjében elmondta, hogy szolgálatának négy éve alatt egyik fő célja az volt, hogy az egyházközség hiteles Krisztus követőjévé váljon, tanúságot téve így Urunkról, Jézus Krisztusról a világ előtt, mint ahogyan egykoron tették ezt a ma ünnepelt apostolok. Homíliájában tovább fejtegette a két főapostol érdemeit. Elmondta, hogy Szent Péter hitével és Szent Pál szívével kellene keresztény hitünket helyesen megélni.

A szentmise végén több elköszönő beszéd is elhangzott. Legelőször is a szívéhez közel álló ministránsok – énekkel és egy régi magyar áldással – köszöntek el a szeretett plébános atyától, ezt követte az elsőáldozó gyerekek és a helyi rózsafüzér társulat köszöntője, majd az egyházközség nevében Soltész Zsolt, kurátor úr köszöntése következett.

A továbbiaknak Soltész Zsolt kurátor búcsúzását idézzük:

Főtiszteletű esperes Úr, kedves János atya!

2019. július 1-jén kezdte meg szolgálatát Nagykaposon s most eleget téve az érsek főpásztor úr utasításának, új helyen folytatja majd munkáját. 4 év. Mintha középiskolába járnánk. 4 olyan év, amelyből kettőt elvett a Covid járvány, s habár az online közvetítések révén eljutott a hívekhez, mindannyian tudjuk, hogy az nem az igazi. Aztán, amikor már lehetett szabadon találkozni, gyülekezni, elindult az élet az egyházközségen belül is. Különböző rendezvények, mint a katolikus bál, a családi nap kerültek megrendezésre, de volt pizzázás a plébánián, magas színvonalú koncertek, kirándulások, zarándokutak. Nem csak a világi dolgok, de a hitélet is új életre kelt. A Rózsafüzér társulás, a Szentlélek imacsoport is folytatták tevékenységüket. Egyházi ünnepeink mind magyar, mind szlovák nyelven mindig minden elvárásnak megfelelően voltak szervezve és lebonyolítva is. Megkezdődött a már régen várt felújítása a plébánia templom körüli köztérnek és lépcsőfeljárónak, amely visszanyúlva a régi gyökerekhez, ám modern elemekkel és megoldásokkal fogja szolgálni a nagykaposi egyházközséget. Szent Péter és Szent András ábrázolásával bekerült az első két ólomüveg ablak is. A közeljövőben, fokozatosan a többi a üvegablak is a helyére kerül. S ha már 4 év, és középiskola, akkor lehet ez az eredmény is a bizonyítvány.

Kiváló eredménnyel!

Köszönni jöttünk ide az oltár elé. ELköszönni és MEGköszönni.

Elmegy tőlünk egy olyan atya, aki képzettségénél fogva átlagon felüli prédikációkkal közvetítette felénk a hitbeli tudást és a helyes erkölcsi magatartásformákat. Aki teendőit mindig odafigyeléssel, és precizitással igyekezett elvégezni.

Ne is legyen ez búcsúmise, nevezzük inkább hálaadónak, azért a rövid időért, amit együtt tölthettünk.

Köszönettel és hálával a búcsúznak a Rózsafüzér társulás tagjai, kérem, fogadja el Tőlük ezt az ajándékot, őrizze meg szívében imáikat.

A nagykaposi római katolikus egyházközség, a templomban és plébánián szolgálattevők, és az egyháztanács nevében kérem, fogadja szeretettel ez a festményt, melyen a plébániatemplomunk van ábrázolva. Emlékezzen az együtt töltött évekre jó szívvel és szeretettel, mert a krisztusi tanítást vallva és követve, ez a legfontosabb, örökre megmaradó érték számunkra.

Szent Pál szavait idézve zárom búcsúztatómat: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” Isten áldja , segítse élete további részében !”

Mindezek után János atya visszatekintett négy esztendős szolgálatára és elköszönt a hívektől. Hálát adott a Jóistennek az eltelt évekért, megköszönte a szeretetet amivel ide érkezésekor fogadták és köszönetét nyilvánította ki mindenki felé, aki bármiben is segítségére volt, vagy bármit is tett az egyházközségért. Ezután kérte a híveket az utóda fogadására és támogatására, minden jót kívánva neki és az egyházközség számára egyaránt.

Forrás és fotók: Szent Simon és Júdás Tádé Római Katolikus Plébánia Facebook oldala