Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk Nagykaposon

A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete idén az ünnep előestéjén, október 22-én szervezett fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezést.

A fáklyás felvonulás 18 órakor indult a Millecentenáriumi emlékműtől a Magyar Közösségi Ház udvarára. Itt Gilányi István tartott ünnepi beszédet, énekelt az Erdélyi János Vegyeskar, majd a megemlékezők nemzetiszínű mécseseket helyeztek el az 1956-os emlékoszlop körül. Az érdeklődők megtekinthették a Felvidék szerte kuriózumnak számító 1956-os emlékszobát.

Gilányi István beszédét Márai Sándor Mennyből az angyal c. versének idézetével kezdte: „

Mennyből az angyal – menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.”,

A beszéd visszatérő motívuma volt az 1848-as és 1956-os forradalmak összehasonlítása, amelyeket átszőttek Vörösmarty Mihály Előszó c. költeményéből idézett sorok, szókapcsolatok. A szónok kitért a megtorlás időszakára, és hangsúlyozta, az ’56 utáni megtorlások jóval kegyetlenebbek voltak, mint 1849-ben. „A következő években mintegy 400 embert végeztek ki, köztük Nagy Imrét. Közel 22 ezer személyt börtönöztek be, és 16-18 ezer főt internáltak. 200 ezer ember menekült el az országból, akiket a Nyugat fogadott be (…)”

A szónok kitért arra a felelősségre is, hogy a történelmi események interpretációja nem lehet aktuális politikai vagy egyéb meggyőződés kérdése.

Köszönjük az emlékezőknek, hogy velünk tartottak.

Gloria Victis! Tisztelet a Hősöknek!