Albert Sándor Komárom díszpolgára lett

A komáromi városi képviselőtestület díszpolgári címet adományozott Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD úrnak.
Albert Sándor Komárom város díszpolgári címét a Selye János egyetemalapító rektoraként, Komárom hírének öregbítése és a közösségének erősítése terén végzett jelentős tevékenységéért kapta.

Albert Sándor, egyetemi tanár, emeritus rektor, 1943. május 24-én született Nagykaposon. Alapiskoláit szülővárosában végezte, majd a patinás kassai Ipariskola diákja lett.
Érettségi után a kassai Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmányait, majd visszatért a Ipariskolába, ahol három évtizedet töltött tanárként, később igazgatóként. Igazgatói tevékenysége idején az iskola bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. Hollandiai partnerekkel együttműködve kiépítette és elindította a hároméves Felsőfokú képzést és bevezette a külföldi üzemgyakorlatok rendszerét.
1997-ben felállt az igazgatói székből és a Műszaki Egyetem meghívására, és megbízásából megszervezte a Mérnökpedagógiai Tanszéket.
Az ezredforduló után a nagypolitikába is belekóstolt. Előbb Kassa-megye képviselőjeként az Oktatási bizottságot vezette, majd 2002 és 2006 között a Szlovák parlament oktatási és kultúrális bizottságában, az Európa Tanács szlovák parlamenti delegációjában és a Középeurópai Kezdeményezés parlamenti csoportjának vezetőjeként tevékenykedett. Parlamenti tevékenységének fókuszában az első szlovákiai magyar egyetem akkreditációja állt, és az egyetem törvénytervezetének parlamenti előadója volt. 2004 januárjától miniszteri biztosként a Selye János Egyetem megszervezése, kiépítése és beindítása volt a feladata. Az egyetem 2004. szeptember 14-én, három karral kezdte meg működését.
Komárom egyetemi város lett !
Albert Sándor az egyetem első, alapító rektora. A rektori mandátuma lejárta után, 2013-as nyugdíjaztatásáig, a Szolnoki Főiskola tudományos főmunkatársaként dolgozott..
Aktív tevékenysége során 22 monográfia, 10 középiskolai tankönyv, 15 egyetemi jegyzet és csaknem 100 konferenciakötetekben is megjelent írása született magyar, szlovák és angol nyelven.
2002-ben Apáczai Csere János Díjjal, 2019-ben Felvidéki Magyar Padagógus Díjjal tuntették ki. 2008-ban a Nyugat-magyarországi Egyetemen diszdoktori címmel tüntették ki és 2013-ban a Magyar Köztársaság államfője a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésben részesítette Albert Sándort.

Szívből gratulálunk!

Forrás: Komárom város Facebook oldala