Az egész magyar nemzet búcsút vett Duray Miklóstól Losoncon

2023. január 17. délután utolsó útjára kísérték Duray Miklóst, az egyik legnagyobb felvidéki magyar politikust, aki számos alkalommal járt Nagykaposon és Ung-vidéken is.

Duray Miklós élete példaértékű lehet mindannyiunk számára, hiszen kiállása és politikai éleslátása miatt eredményesen képviselte az egész felvidéki magyar közösséget. A kommunista hatalom börtönbe záratta és évekre elűzte szülőföldjéről, ő mégis kérlelhetetlen kitartással szállt szembe az éppen aktuális hatalommal.

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke feleségével Lévai Anikóval és a Magyar Országgyűlés házelnökével, Kövér Lászlóval együtt vett részt a szertartáson.

Fotó: Potápi Árpád János Facebook

Közösségeink nevében Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke; Gyurcsík Iván, az Együttélés Politikai Mozgalom egyik alapítója, Duray Miklós barátja; Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke; Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke és Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke osztotta meg gondolatait.

Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma

Az ökumenikus gyászszertartáson a nyékvárkonyi Zsidó János esperesplébános tartotta a katolikus szertartást. A kántori szolgálatot a füleki Simon János végezte. A református liturgiát a nógrádi származású Somogyi Alfréd esperes, lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a dékánja szolgáltatta.

Amint Orbán Viktor fogalmazott: „Duray Miklós kétségkívül olyan ember volt, aki akkor sem félt szót emelni a felvidéki magyarság érdekében, amikor ezért börtön és meghurcoltatás járt, ő pedig a saját bőrén tapasztalhatta meg mindkettőt. Ennek ellenére mindenekfelett hitt abban, hogy hívják bár Csehszlovákiának vagy Szlovákiának, az ember hazája a szülőföldje, ahol neki kötelessége magyarként élni, dolgozni és ugyanebben a szellemben gyermeket nevelni.”

Duray Miklós felesége, Szabó Zsuzsanna mellett a losonci egykori református temetőben nyugszik, olyan szellemi nagyságok között, mint Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja, vagy Kármán József, a felvilágosodás írója.

„A helytállásért mindig meg  kell bűnhődni! A helytálló embereket a közösségünk mindig számontartotta, ha mással nem, hát emberi szolidaritással díjazta. Mondom ezt úgy, hogy ha magamat helytállónak tekinthetem, hát keveseknek van a felvidéki magyarsággal kapcsolatban annyi negatív szolidaritásélménye, mint nekem.” Magyar7 2021. 7. szám

Fotó: Szövetség Facebook

Isten nyugosztalja Duray Miklóst!

Forrás: https://felvidek.ma/2023/01/az-igazak-gyokere-mozdithatatlan/