Változások a Nagykaposi Római Katolikus Plébánián

2019. július 1-én kezdte meg szolgálatát Nagykaposon Dr. Száraz János István atya, esperes – plébánosként a Nagykaposi Esperesi Kerület vezetőjeként. Azelőtt Buzitán és Csicserben tevékenykedett. Eleget téve az érsek úr utasításának 2023. július 1-én már egy másik szolgálati helyen folytatja munkáját, egy másik esperesi kerületben, Somodiban. Derült égből villámcsapásként érte a híveket a változás, mert semmi előjele nem volt a változásnak – a hívek között legalábbis. A Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostoloknak felszentelt templom körül nemrég kezdődtek meg a felújítási munkálatok és az ablakok cseréje is megkezdődött. Ezeket a teendőket már az új esperes-plébánosnak, Böőr Rolandnak kellesz folytatnia, befejeznie, aki a radi egyházközségből jön Nagykaposra. Roland atya munkáját Mgr. Karch Kristián káplán fogja segíteni, aki Eperjesről érkezik az egyházközségbe.

A változások nem csak a nagykaposi egyházközséget érintik. Mgr. Schmotzer Péter nagykaposi káplán, Csicserben folytatja majd munkáját adminisztrátorként, ahol Lučko Mártont váltja, aki Jánokon és Péderben (Szepsi esperesi kerület) kezdi meg szolgálatát plébánosként. Somodiból Mgr. Takács Dénes atya, aki Nagykaposon született, szintén költözni kényszerül, Ő Radban fogja gyakorolni papi hivatását.

Hivatalos indoklás, nyilatkozat nem látott napvilágot, Bernard Bober kassai érsek is szűkszavúan fogalmazott, amikor a változtatásokkal kapcsolatosan nyilatkozott, annyit viszont elmondott, hogy egyik egyházközség híveitől sem érkezett panasz, vagy elégedetlenségre hivatkozás a szolgálatukat teljesítő atyákat érintően.

Manapság, sok keresztény testvér, elsősorban az egyházi vezetők és felelős tisztségviselők életmódját, tevékenységét nyilvánosan bírálja, gyakran megalapozatlan információkra hivatkozva. Persze az egyházközségekben is vannak hibák, amiket sem elhallgatni sem letagadni nem kellene, ehhez azonban mindenkinek önmagában kellene kezdenie a megújulást, ítélkezések nélkül.

Az elmondottak fényében érdemes felidézni Ferenc pápa egyik tanítását: Sajnos, sokan napjainkban is inkább a vallási biztonságot keresik, mint az élő és igaz Istent, ezért a szertartásokra és az előírásokra fordítják figyelmüket, ahelyett, hogy a szeretet Istenét ölelnék egészen magukhoz.

A papi hivatás mindig a közösségnek szól: a közösség ajándéka és a közösségben bontakozik ki az értelme. Bármi áll is a változtatások hátterében, nem szabad elfelejteni, hogy valójában miért is járunk templomba, miért vesszük – vettük magunkhoz a szentségeket: Szent Pál a galatákhoz írt levelében arra kéri olvasóit, hogy térjenek vissza a lényeghez, Istenhez, aki életet ad a megfeszített Krisztusban.

Dr. Száraz János István, 2023. Június 29-én, Szt. Péter és Szt. Pál apostolok főünnepén, 18:00 órakor tartja leköszönő szentmiséjét, ahol elbúcsúzik az egyházközség híveitől.