November 10. – a Tudomány Világnapja

A tudományt november 10-én világméretekben is ünneplik, miután az UNESCO 2001. november 3-án – éppen a magyar tudomány napján – közgyűlése keretében e napot a tudomány világnapjává nyilvánította.

Annak, hogy „az új évszázadtól legyen minden év egy napja a tudomány világnapja”, Magyarországnak is szerepe van 1999-ben, a tudomány világévének budapesti központi konferenciáján magyar részről felvetett javaslatot a tanácskozás határozata közakarattá emelte – mondta Nagy Ferenc, a Magyar Tudóslexikon főszerkesztője.

Az írásos előterjesztést Hámori József akadémikus, a világkonferencia elnöke által adott fogadáson, Halász Béla, a Bolyai János Alapítvány elnöke adta át az UNESCO jelen lévő legmagasabb rangú képviselőjének. Az UNESCO soron következő közgyűlésén, 2001-ben döntött a Tudomány Világnapja (World Science Day) szükségességéről azzal, hogy annak első ünnepe 2002. november 10-én legyen.

A tudomány világnapjának első megünneplése egybeesik a Bolyai bicentenáriumi évvel. A XX. század kezdetén Bolyai János születésének centenáriumán Eötvös Loránd az Akadémia akkori elnökeként méltatta a nagy matematikus munkásságát. Így vallott a példaképről és a feladatról: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet. Ez a mi eszményképünk, ez valósult meg Bolyai alkotásával egyszer; ilyen teljes mértékben talán egyetlenszer.”

A fizikus Eötvös Loránd üzenetét erősítette meg Bolyai János születésének 175. évfordulóján az Akadémia élén az agykutató Szentágothai János. „A magyar nép géniusza – a tudomány területén – legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet” – vallotta a professzor.

Vizi E. Szilveszter, a XXI. század első akadémiai elnöke, világhírű agykutató a magyar tudomány napja ez évi programfüzetének előszavában arról ír: megkezdődött a jövő évre tervezett Budapesti Tudományos Fórum szervezése, amelyre a világ vezető természet- és társadalomtudósait várják. Az MTA elnökének reményei szerint azzal éppoly virágzó hagyományt teremtenek, mint a magyar tudomány napjának rendezvényeivel.

Magyarországon 1997 óta november 3-án tartják a Magyar tudomány napját, mert Széchenyi István gróf 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a mai Tudományos Akadémia megalapítására.

(forrás MTI)