ArtSpace – Határokon Átnyúló Kulturális Művészeti Tér

Pénteken, 2020. szeptember 25-én a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban tartotta nyitó sajtótájékoztatóját a Határokon Átnyúló Kulturális Művészeti Tér – más néven az ArtSpace projekt.

A projektet A Nagykapos és Vidéke Társulás részéről Gabri Rudolf elnök, Lakatos Denisza projektmenedzser és Vályi Edit, az ArtSpace projekt kommunikációs tevékenységéért felős munkatársa mutatta be.

Fotó: hirek.sk

A nagy volumenű, mintegy 805.151,18 Euró összköltségvetéssel megvalósuló projekt, melyet 90%-ban az Európai Unió finanszíroz, azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy térségünket, az Ung Vidéket és a Bodrogközt, Kárpátalját valamint a térség Magyarországra átnyúló organikus részeit az eddigieknél jóval vastagabb és színesebb vonalakkal rajzolja fel a térképre, az idegenforgalmat és a kulturális, művészeti örökség ápolását, bemutatását helyezve előtérbe.

A projekt célkitűzéseit három szervezet:

 • Nagykapos és Vidéke Tárusulás (Szlovákia)
 • Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület (Magyarország)
 • Pro Cultura Subcarpathica (Ukrajna)

nemzetközi együttműködésben hivatott megvalósítani.

A cél pedig:

Egyesített turisztikai régió kialakítása, mely komplex turisztikai csomagot kínál integrált kulturális programokkal.

vagyis a három ország határmenti régióit egy közös turisztikai-kulturális régióvá összekapcsolni úgy, hogy azok természeti és kulturális értékeit, vonzerejét egységes csomagként lehessen kínálni a térségbe látogatók számára.

Fotó: Hirek.sk

A megvalósítás

A projekt kulturális menedzsereket, helyi termelőket, helyi és regionális kulturális szervezeteket, illetve a helyi kultúra amatőr és profi szintű hordozóit kívánja segíteni. Többek között képzések, marketingtámogatás és rendezvények szervezése által.

Olyan bázisok kiépítését tűzi ki célul, melyek ezen tevékenységek koordinációját hivatottak ellátni.

Célcsoportjai továbbá a helyi lakosság illetve a térségbe látogató turisták, akik színvonalas rendezvények nyújtotta élményekkel, gasztro- és egyéb kulturális különlegességekkel gazdagodhatnak, megismerhetik a régió rejtett értékeit.

Rendezvények

A projekt keretein belül az alábbi rendezvények valósulnak meg:

 • Szlovákia: Színház a határon, Ung Vidéki és Bodrogközi Folklór Seregszemle, Karikázó fesztivál
 • Magyarország: Festőművészeti tábor, Nemzetközi művészeti konferencia
 • Ukrajna: Népművészeti és kézműves rendezvények, koncertek és kiállítások, Gasztronómiai és borászati örökség, Perényi Zsigmond Múzeum
 • Közös, határokon átnyúló rendezvények: Ung-vidék nagyjai, Képkiállítás a táborban készült alkotásokból, Zenei koncertek gyerekeknek, Színházpedagógia program iskolásoknak
Perényi Kultúrkúria Kárpátalja

Örökségkutatás

A projekt komplex adatbankot hoz létre a rendelkezésre álló adatok, valamint saját, tudományos alapossággal végrehajtott kutatása alapján a térségben fellelhető

 • épített örökség
 • természeti látnivalók / turisztikai célpontok
 • kulturális, néprajzi értékek
 • kulturális rendezvények

tekintetében, mely a turisztikai célok megvalósítását szolgálja majd.

Képzési program

Az örökségkutatással párhuzamosan, és annak eredményeit felhasználva az ArtSpace projekt szakértők képzését is célul tűzte ki. A projekt keretein belül mindösszesen húsz kultúraszervező menedzser képzése valósul meg, mely képzések kifejezetten az egyesitett kulturális-turisztikai régió – ha úgy tetszik – művészeti tér erősitését hivatottak szolgálni.

Magyar Közösségi Ház Nagykapos

Beruházások

A fenti célkitűzések megvalósitásához szervesen kapcsolódik olyan bázisok, konkrét helyszínek megteremtése, melyek koordinációs központként, az egyes rendezvények helyszíneiként, és nem utolsó sorban az idegenforgalmat kiszolgáló objektumokként működnek majd.

Ilyen helyszin lesz a kárpátaljai Perényi kultúrkúria, illetve a nagykaposi Magyar Közösségi Ház, melynek felujítása és modernizációja szintén a projekt keretein belül fog megvalósulni.

Várható eredmények

 • Létrejön három ún. CBCAS kulturális központ a három országban.
 • A központok kulturális programokat és turisztikai látványosságokat kinálnak az oda érkező látogatók számára.
 • Az örökségkutatás valamint a képzések eredményeként a kulturális vezetők és a helyi termelők megszerzik a szolgáltatásaik/termékeik kínálatához szükséges ismereteket.
 • Megvalósul a turisztikai látványosságok feltérképezése és megindul azok professzionális népszerűsítése.
 • A határokon átnyúló kulturális eseményeken / programokon keresztül bemutatásra kerül az egyesített turisztikai régió kulturális öröksége.

A figyelemreméltó, nagyságrendjében egyedülálló projekt megvalósulásáról portálunk rendszeresen tájékoztatást nyújt majd.