75 éves Horkay László, az Ung-vidéki magyarság kiemelkedő egyénisége

 Márciusban ünnepli 75. születésnapját Horkay László, a magyar nyelv és kultúra ápolásának kiemelkedő személyisége az Ung-vidéken. Laci bácsi a magyarság példaképe falujában, Kisráskán. Ő a magyar nyelv és kultúra első számú ápolója, a magyar hagyományok őrzője a lassan elszlovákosodó Ung-vidéki településen. Nekünk, többieknek pedig egy példakép, hogyan kell ragaszkodnunk nemzetünkhöz és éltetni magyarságunkat.

Horkay László. Fotó: Hires Erzsébet

Tevékenységét 1970 óta a Csemadok égisze alatt folytatja Kisráskán, a helyi Csemadok alapszervezet elnökeként. Feleségével együtt az Ung-vidéki faluszínház szervezői voltak, míg felesége betanította a darabokat, addig Laci bácsi szervezte az ifjúságot és a közönséget. Nevéhez fűződik az első ung-vidéki tájház megalakítása Kisráskán 1980-ban, valamint a Tasnády -napok szervezése 1981-től napjainkig.

Kezdeményezésére emléktáblát avattak Tasnády Péter (19. századi helyi földesúr volt, ő vezette az 1831-es kolerafelkelést.), majd 2013-ban Árvay József, református lelkész, pedagógus, a Sárospataki Főiskola első igazgatója, Kisráska szülötte számára.

Tevékenységének köszönhetően a szlovák-magyar nyelvhatáron lévő faluban minden éven hagyományosan magyar nyelvű ökumenikus istentisztelettel emlékeznek meg a II. világháborúban elesettekről.

Laci bácsi számos országos, kulturális rendezvény résztvevője volt, Fábry Napok, irodalmi vetélkedők, stb. és az általa szervezett rendezvényeken nemcsak a hazai és a környék csoportjai mutatkoztak be, hanem érkeztek fellépők a határon túlról is, Magyarországról, Ukrajnából, Lengyelországból. 2013-ban átvette Kisráska magyar közösségének nevében a Magyarok Világszövetségének emlékzászlaját és a helyi Csemadok alapszervezettel együtt vállalta annak megőrzését.

A szlovákiai magyar közéletben és kultúrában évtizedek óta aktívan tevékenykedő Laci bácsi és a teljes Horkay család munkáját a Csemadok 2001-ben Fábry-díjjal jutalmazta, amiért ragaszkodnak honi magyar gyökereikhez, felvállalják a hit, a magyar kultúra megőrzésének és fejlesztésének feladatát.

Ezenkívül 2014-ben átvehette Diószegen a  Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség díját a Csemadok megalakulásának 65. évfordulóján, valamint hűségéért és fáradhatatlan munkájáért a Csemadok megalakulásának 70. évfordulóján is elismerésben részesült.

Isten éltesse Horkay Laci bácsit erőben, egészségben, hogy még sokáig végezhesse áldozatos munkáját a kisráskai és Ung-vidéki magyarság szolgálatában!

                                                   A Csemadok Erdélyi János Ung-vidéki Területi Választmánya