Ünnepi beszéd Szent István ünnepén

Elhangzott Nagykaposon, 2021. augusztus 20-án

Tisztelt ünneplő közösség!

Államalapító Szent István király ünnepén tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, a Nagykapos és Vidéke Társulás és a Nagykapos.ma hírportál ünnepi programsorozatának központi rendezvényén.

Kevés olyan szent király van a történelemben, akire uralkodása után 1000 esztendővel is tömegek emlékeznek és ünnepségsorozatot rendeznek tiszteletére és emlékére a Kárpát-medencében, és azon kívül is mindenhol, ahol csak egy közösségnyi magyar is él.

A történelmi tisztelet teljesen jogos: az európai népek nyelvétől teljesen eltérő nyelvet beszélő, más kultúrát élő, bátor és erős népcsoport érkezett a Kárpát-medencébe bő 1100 évvel ezelőtt. A honfoglalás utáni évtizedekben a Kárpát-medence egész területét irányításuk alá vonták, majd adódott a feladat megteremteni a magyar államiságot, és létrehozni a nagy európai birodalmaktól függetlenségét megőrizni tudó szuverén államot. Ez a feladat hárult Árpád vezér dédunokájára, Géza fejedelemre és fiára, I. Szent István királyra.

Szent István államszervezése a maga nemében egyedülállóan sikeres volt: diplomáciai bravúrok sorozatával megvédte az ország függetlenségét az akkori nagyhatalmaktól, és a pápa által küldött korona által egyházilag és politikailag is legitimálta uralkodását. Olyan erős, a kereszténységen alapuló államszervezetet hozott létre, amely az őt követő évszázadokban is biztosította, hogy országunk – hol győztesként, hol meggyötörtként -, de állta a történelem viharait, és mi most 1000 esztendő múlva is itt állhatunk, Nagykaposon, és ünnepelhetjük első nagy királyunk emlékét és az államalapítást.

Legyünk most tehát nagyon büszkék, mert ahhoz a nemzethez tartozunk, amely évezredes államisággal rendelkezik, és mi még mindig itthon vagyunk a szülőföldünkön. Itt vannak az értékeink, a múltunk, önazonosságunk. Mindig jönnek korok és viszonyok, amikor megpróbálják elhitetni velünk, hogy felettünk már eljárt az idő. Hogy új szelek fújnak, és felejtsük el, ami rég volt, nem kell Felvidéket emlegetni, nem divatos már a magyar iskola, maradjunk szépen csöndben és köszönjük meg, hogy még itt lehetünk. Ehelyett viszont nézzünk körül, emeljük fel a fejünket, és töltsön el minket a nemzeti büszkeség érzése most is ugyanúgy, mint pár hónapja, amikor több tízezer torokból hallottuk a Himnuszt az Európa-bajnokságon, amikor pár hete megkönnyeztük az olimpiai érmeket, legyünk büszkék, ha a felújított Rákóczi-kastélyban járunk, ami a régiónk egyik gyöngyszeme lett,  és örüljünk, hogy immár Nagykaposon nemcsak óvodánk és iskoláink, hanem magyar egyházi bölcsődénk is van. Higgyük el, hogy gyarapodhatunk és növekedhetünk az Ung-vidéken is!

Kedves ünneplő közösség!

A mellettem levő asztalon található kenyereket hamarosan megáldják és megszentelik az egyházi méltóságok. A kenyereket nagykaposi és Ung-vidéki lányok és asszonyok dagasztották és sütötték tegnap. Az egyszeri szántóvető a Jóistenben bízva veti el minden ősszel a búzaszemeket, és reménnyel tekint a következő évre, hogy augusztusban immár a termésből új kenyeret süthet. Az itt látható kenyerek, Nagykapos és Ung-vidék kenyerei, a mi reménységünk szimbólumai is. Reménykedünk, hogy a termés beérik, hogy a hagyományok nem szakadnak meg, és hogy jövőre is itt leszünk. A kenyéráldás és kenyérszentelés után ebbe a reménybe kapaszkodva szeretnék majd átadni egy nagykaposi kenyeret Fazekas Lídiának, az Erdélyi János Alapiskola igazgatónőjének, aki a tanévnyitón majd új kenyérrel várja a kis elsősöket. Váljék a megáldott kenyér mindannyiuk egészségére és gyarapodására!

Kedves ünneplők!

Szent István országa a hitre, egyházra, nemzetre és a szeretetre épített. Higgyük el, hogy a Szent Imre herceghez írt intelmek sorai nem csupán ezeréves megfakult és idejétmúlt sorok. Szent István alaptételei ma is, 1000 év után is éppúgy érvényesek. Építsük mi is jövőnket ugyanerre: a hitre, egyházra, nemzetre és szeretetre!

Isten éltessen sokáig, Magyarország, boldog születésnapot Kárpát-hazánk!

Bálint Annamária, a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének elnöke