„SZERETNI MINDIG ÉRJÜNK RÁ.”

MEGKÉRDEZTÜK KÁSSA MELINDÁT, A NAGYKAPOSI MAGYAR ÓVODA IGAZGATÓNŐJÉT

Mióta működik a Nagykaposi Magyar Óvoda, melyek voltak az óvoda és az Ön életében a mérföldkövek, amelyek a mai képére formálták az intézményt?

  Jelenleg az óvodánkat 68 gyermek látogatja, 8 pedagógus, 1 fejlesztő pedagógus és 2 asszisztens látja el a feladatokat a mindennapokban. Az óvodai nevelésünkben számos különböző elvet és módszert alkalmazunk a gyermekekkel való foglalkozás során. Az óvodapedagógiai módszerek kiválasztását és alkalmazását mindig a nevelési cél, a gyerekek életkora és képességei határozzák meg. Közkedvelt és bevált az élménypedagógia: Ez az elv az élményekre és a gyakorlati tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt. Az óvodások számára fontos, hogy aktívan részt vegyenek a tevékenységekben, játékokban és kísérletekben, mivel ezek segítik a tanulást és a fejlődést. A szociális készségeket kooperatív technikákkal fejlesztjük. Igyekszünk olyan csoportos tevékenységeket tervezni, amelyekben a gyerekek együttműködnek, kommunikálnak és megosztják az ismereteiket. Az óvodapedagógusok támogatják a gyerekeket abban, hogy felfedezzék a világot, és saját gondolataikat fejezzék ki. Ebben segít a konstruktív pedagógia. Az óvodapedagógusok rugalmasan alkalmazzák ezeket a módszereket, hogy a legjobban megfeleljenek a gyerekek egyedi szükségleteinek és fejlődésének A gyermekek oktatását és nevelését igyekszünk minél változatosabbá tenni játékos tanulással,  kreatív tevékenységekkel és csoportos foglalkozásokkal.

  Ebben a tanítási évben elindítottak egy speciális osztályt. Hány gyermek van a csoportban, milyen képesítést igényel a pedagógusok részéről ez a munka, van-e speciális módszer, amely ezeknek a gyermekeknek biztosítja a fejlődést, milyen együttműködés szükséges a szülőkkel a cél elérése érdekében?

   Igen, szeptemberben volt átszervezés az óvodánkban, és egy csoportot a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek számára alakítottunk át. A csoportot 8 gyermek látogatja, ahol 1 fejlesztőpedagógus, 1 pedagógus és 2 asszisztens foglalkozik velük. A gyermekek többsége autista, és mivel 2 egyforma autista nem létezik, így mindegyik gyermek más bánásmódot ígényel, így a módszerek is változatosak. A szülőkkel nagyon jó az együttműködés, és mindent megtesznek a pedagógusokkal karöltve a gyermekek fejlődésének érdekében.

   Milyen az érdeklődés a speciális osztály iránt, van-e szabad kapacitásuk a jövő tanévre?

    Egyre nagyobb az igény, mivel a környéken csak nálunk magyar nyelvű az oktatás ebben a csoportban is. Legközelebb Nagymihályban és Tőketerebesen működnek ilyen csoportok, de azokban az intézményekben szlovák nyelven folyik a gyermekek fejlesztése. Szabad kapacitásunk egyenlőre nincs,  de mivel az  óvodai beíratás május 31 – ig tart a pontos létszámot csak akkor fogjuk megtudni, a megoldásokat pedig ezután keressük majd.

    Miért tartja fontosnak, hogy az óvodás korú gyermekek saját anyanyelvükön sajátítsák el a külvilággal való kommunikáció, viselkedésmód szabályait, anyanyelvükön tanuljanak versikéket, gyermekdalokat, hallgassanak meséket?

    Az anyanyelvi nevelés és oktatás számos előnnyel jár, különösen az óvodás korban.  A  gyermek  az anyanyelvén játszik és gondolkodik, mint ahogy mi felnőttek is az anyanyelvünkön sírunk, vagy éppen álmodunk. Minden gyermeknek olyan intézményben a helye, amilyen nyelven a szüleivel beszél otthon. Ahhoz, hogy a gyermeknek önbizalma, saját véleménye, önálló döntése legyen, nagyon  fontos, hogy már az óvodában olyan nyelven tanuljon amit meg is ért!

    Igazgatónő, mit üzen a szülőknek most, az óvodába való beiratkozás idején?

    Amennyiben lehetséges, válasszunk olyan intézményt vagy óvodát, ahol az anyanyelvükön tanulhatnak a gyermekeink. Ez hozzájárul az identitásuk megerősítéséhez, önbizalmuk fejlődéséhez és végső soron a sikeres jövőjükhöz is!

    Köszönöm a beszélgetést.