Március 15. Ünnepi hétvége Nagykaposon

Március 15-e nem csupán egy nap a naptárban, hanem az emlékezés és az összetartozás napja, amely az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörését ünnepli. A nap, amikor a magyar nemzet bátran, elszántan harcolt az elnyomással és kiállt az önrendelkezés és a szabadság mellett.

Nagykaposon Város Önkormányzata és a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete szervezésében a Városi Művelődési Központban került megrendezésre az ünnepi műsor. 

A szervezők nevében a házigazda szerepét Tóth András, a Nagykaposi Gimnázium tanulója töltötte be. A rendezvény a Himnusszal kezdődött, az Erdélyi János Vegyeskar kíséretében. Őket a Zsenge Komócsa Gyermek Néptáncegyüttes követett. A gyerekek előadása büszkeséget és reménységet is ad egyben, hogy van, lesz, aki továbbviszi népi hagyományaink őrzését. A Nagykaposi Gimnázium ünnepi műsora a magyarság sokszínűségét, történelméhez való ragaszkodását mutatta be.

Az ünnepi beszédet Nyiri Péter, a Sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója mondta el. A történelmi tények és kiemelkedő költőink és íróink műveidből idézve a magyar nyelv szépségét is kiemelte. Példaként a „szabadság” szót használta, melyben benne van a „szab”, vagyis mi szabjuk meg utunkat, mi döntjük el sorsunkat. Párhuzamot vont 1848 és a jelenkor között, mert akkor is, ma is lélekcserélő idő volt és akkor is, ma is cselekvő hazaszeretetre van szükség.   

A megemlékezés a Cantabile Kamarakórus előadásával folytatódott, akik rendszeresen szerepelnek magyar nemzeti ünnepeinken. A rendezvényt a több mint negyven éves múlttal rendelkező Komócsa Néptáncegyüttes fellépése zárta.  

Az ünnepség a Dobó István téren folytatódott, ahol a résztvevők elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit Petőfi Sándor szobránál, amelyet a Nagykaposi Csemadok állíttatott 2016-ban az Erdélyi János Vegyeskar kezdeményezésére, majd 2023-ban újraavattak.

Aznap este a Komócsa Néptánccsoport a Flaska banda közreműködésével táncházat tartott a Griff panzióban. Az éppen Nagykaposon tartózkodó nemzetközi diákcsoport, akik Erasmus+ ifjúsági cserére érkeztek a városban rendkívül élvezték a kiváló hangulatot, népzenét és táncokat.

Március 16-án este a Református Ifjúsági Központban premieridőben a Most, vagy soha! történelmi kalandfilmet tekinthette meg az ünneplő közönség. A filmet portálunk, a Nagykapos.ma szerkesztősége biztosította az érdeklődők számára, ingyenesen.

Minden évben, amikor feltűzzük a kokárdát és tisztelgünk a márciusi ifjak előtt, arra is gondolnunk kell, hogy mi vagyunk azok, akik a következő generációnak továbbadjuk magyarságunk szeretetét, anyanyelvünk szeretetét és azt, hogy mindig legyünk büszkék őseinkre, tetteikre, hazaszeretetükre.

“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”/Széchenyi István/

Sajtómegjelenések a nagykaposi ünnepi hétvégéről:

https://ma7.sk/film/milyennek-lattak-az-uj-petofi-filmet-az-ung-videken

https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-bodrogkoz-es-az-ung-videk-szamos-telepulesen-emlekeztek-a-magyar-forradalom 2:57-től

Fotók: Vályi Edit és Nagykapos.ma