Gazdag októberi program a Szent Simon és Júdás Tádé Plébániatemplomban, Nagykaposon

Október harmadik hete gazdag programot kínált a nagykaposi római katolikus egyházközösség tagjai számára. 2021. október 18-án egyházközségünk is bekapcsolódott az „Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű nemzetközi akcióba. A kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, ahol különösképpen is érezték Szűz Mária jelenlétét azok, akik gyerekekkel együtt mondták ezt az imát. Azóta gyorsan elterjedt a kezdeményezés, hogy gyerekek együtt szólítsák meg Máriát világszerte. Az idei járványhelyzet ellenére mi aznap késő délután a plébánia-templomunkba hívtuk a gyerekeket, ministránsokat, fiatalokat és a szívükben fiatalokat, hogy így közösen csatlakozzunk ahhoz az imalánchoz világszerte, amely a világbékéért és az egységért ostromolja az Eget. A Száraz János, helyi esperes-plébános vezetésével mondott nagykaposi imalánc egy-egy jó szándékra volt felajánlva, de külön felhívtuk a fiatalok, résztvevők figyelmét arra is, hogy legyenek ott saját szándékaik a szívükben miközben imádkoznak. Mária, mindannyiunk becses édesanyja, segítse igyekezetünket!

2021. október 20-án, a szerdai szokásos ifimisére szép számban összegyűltek a gyerekek, fiatalok, szüleik, nagyszüleik és a hívek. A szentmise előtt a gyerekek bekapcsolódásával imádkozták a rózsafüzért, amit elsősorban a tanuló ifjúságért, szüleikért és tanáraikért ajánlottak fel. A szentmisében a helyi esperes-plébános bátorította a gyerekeket, hogy az evangélium fényében legyenek ők is éberek, odafigyelők, úgy az iskolában az egyes tanítási órákon, mint odahaza, szüleikkel szemben, engedelmeskedve nekik.

Pénteken, 2021. október 22-én, a mi egyházközségünkben is megemlékeztek Szent II. János Pálról. A szépen feldíszített templom, ahol helyet kapott a már említett Szentatya képe is, szeretettel fogadta mindazokat, akik elismerni vélik az időtálló Krisztusi tanítást hirdető mai szentünk nagyságát. A helyi lelkipásztor, János atya a szentmise elején felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a maga idejében milyen fontos küldetést végzett a lengyel pápa. Megújította a Katolikus Egyház Katekizmusát, ezzel közelebb hozva a ma emberéhez hitünk legfontosabb igazságait. Előttünk élte meg a szenvedés és betegség általi megpróbáltatás kereszthordásának hogyanját. Megmutatva ezzel az egész világnak: igen is lehet élni és szenvedni úgy, hogy közben öröm van az arcomon. A szentmise után egy kisebb lelkes csapat elénekelte a Totus tuus ismert ifiéneket.