Értesítő a Nagykaposi Római Katolikus Hívek számára az adventi napok idejére COVID-19

Dr. Száraz János esperes-plébános és Mgr. Schmotzer Péter káplán atyák értesítője

Mindannyian érezzük, hogy nincs minden rendben ebben a mai világunkban. FFP 2-es szájmaszkban kell, hogy járjunk a boltokban, üzletekben…, eddig így jöhettünk a templomba is. Eltakarva egymástól arcunkat és mosolyunkat, akaratlanul is fokozatosan még jobban eltávolodunk egymástól. Egymástól és Istentől. Igen. Terjed a „láthatatlan ellenség”, ami sok mindentől meg akar bennünket fosztani: szabadságunktól, bátorságunktól, hitünktől, reményünktől. Sajnos az idei adventi szent idő, de főleg annak megkezdése ebbe a kategóriába tartozik. Hiszen így már egyszer készültünk és sajnos így ünnepeltük legmeghittebb keresztény főünnepünket, bezárva.

Tudjuk, hogy ezekben a napokban államunk kijárási tilalmat rendelt el, és sajnos a templomlátogatás sem kivételt ez alól. Viszont a megszorítások, ahogy látjuk, egyre keményebbek: a szükségállapot bevezetése és a kijárási tilalom miatt, a mai naptól (2021.11.25) további intézkedésig minden szentmise nép részvétele nélkül lesz bemutatva, a kért és felvett miseszándékok szerint, tehát határozatlan időben, magán miseként. Vasárnap, valamint főünnepen az interneten keresztül újra ONLINE közvetítéseket szeretnénk! A templomot nem lehet bármikor felkeresni egyéni imádságra. Sajnos állami rendelkezésre zárva tartunk! De a helyi lelkiatyával előre egyeztetve lehetőségünk lesz szentgyónásra és egyéni szentáldozásra is. Bár a „láthatatlan ellenség” újra itt ólálkodik körülöttünk, de talán együtt sikerülhet legyőznünk azt! Ezért nagyon szépen kérjük a kedves testvérek megértését, türelmét és együttműködését! Köszönjük! Tudjuk, hogy nem könnyű a helyzetünk, egyikünknek sem, de nagyon reméljük, hogy most már utoljára lesz ilyen adventünk, – hiszen egyelőre csak 2 hétre szól az állami rendelkezés – és ezért bízunk benne, hogy a Karácsonyunk már a régi lesz!

Bátorság, ne féljünk, az Úr velünk van! Ő nem hagy el bennünket soha, főleg nem most, ezekben a valóban újra nehéz időkben!   

Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy a szükségállapot bevezetése és a kijárási tilalom ellenére is tartsunk ki Krisztus mellett, és az egyes médiák segítségével leközvetített szentmisékben áldozzanak, vagyis végezzenek lelki szentáldozást a kedves testvérek! Így lélekben mindig összekapcsolódva vagyunk Istennel és Benne egymással. Legyünk ezekben a még mindig nehéz időkben egy nagy lelki családdá, ahol mindenki mindenkivel egységet alkotva együtt elmélkedi át hitünk legszentebb, legmeghittebb titkait – Krisztus Urunk valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben – még akkor is, ha testben ki-ki a maga kis otthonában ünnepli az Eucharisztiát.

Istenáldotta, kegyelmekben gazdag, betegségektől mentes adventi készülődést, a kisded Jézusra tekintve, szemeinkbe örömkönnyeket csaló, már a templomainkban megélt karácsonyi szent időt, a járványveszély teljes megszűnését és tovább terjedésének mielőbbi megállítását kívánjuk kedves mindnyájunknak!

Imádságos szeretettel: Dr. Száraz János, esperes-plébános és Mgr. Schmotzer Péter, káplán