Értesítő a Nagykaposi Római Katolikus Hívek számára a Covid-19 második hullámának idejére

 2020. október 5., forrás: www.farnostvelkekapusany.sk

Értesítjük a Kedves Híveket, hogy figyelembe véve a Covid-19-re vonatkozó állami előírások fokozott szigorítását, a 45 napra kiterjedő állami járványügyi intézkedéseket, mely szerint max. 50 fő lehet egy-egy szentmisén, a vasárnapi érvényű szentmisék számát a hétvégétől – 2020. október 11-től -, megemeltük plusz 1 szentmise bemutatásával.

A Kassai Főegyházmegye elöljárója, Mons. Bober Bernát érsek úr viszont többek között arra kéri az idős és beteg, vagy operáció előtt, ill. után álló, esetleg meggyengült egészségi állapottal bíró híveket, hogy inkább maradjanak otthon, és a TV, vagy a Rádió, ill. az internet által közvetített szentmisékbe kapcsolódjanak bele. Az ilyen emberek felmentést kapnak a vasárnapi szentmise-látogatás kötelezettségei alól. Ebben a 2. krízishelyzetben, a járvány második hullámának terjedésénél, ebben a vörös zónás térségben és ebben a rendkívüli időszakban még fokozottabb odafigyelésre van szükségünk mindannyiunknak!

Tehát a hétvégétől – szombaton és vasárnap – lehetőségünk lesz 50/50/50 fős csoportokban részt venni az egyes szentmiséken, persze az állami és egyházi előírások betartásának függvényében. Ezek szerint kötelező védőmaszkban (esetleg gumikesztyűkben) érkezhetünk majd a plébániatemplomba az egyes meghirdetett szentmisékre és fertőtlenítenünk kell kezeinket. Vagy szombaton, vagy vasárnap jöjjünk el a szentmisére. Az erre a célra előkészített papírlapra iratkozzunk fel a számunkra megfelelő időpontban kezdődő szentmisére. Így adjunk teret egymásnak, mivel limitált létszámban fogadhatjuk be a kedves híveket az egyes szentmisékre (kb. 150 fő fordulhat így meg egy hétvégén a plébánia-templomban). A többiek csak kint állva /egymástól megfelelő távolságban/ vehetnék részt a szentmisén. Akik otthon, újra a Média segítségével közvetített szentmisékbe kapcsolódnak be (és erre kérjük elsősorban a 60 év fölötti híveket), azok is igyekezzenek nyitott szívvel imádkozni, lelki szentáldozást végezni. Így is legyünk lelkiatyáinkkal lélekben összekapcsolódva, csatlakozzunk jó szándékaikhoz és imádkozzunk együtt és egymásért ezekben a még mindig nehéz időkben. Az ismert járványügyi előírásokat betartva továbbra is legyünk óvatosak és elővigyázatosak! Tartsuk be a 2 m távolságot egymás között, minden egyes padban foglaljunk majd helyet sakktábla-szerű ülésrend szerint. Az egyes családtagok ülhetnek egymás mellett is. Most ne nézzük a már megszokott ülésrendet plébánia templomunkban, hanem mindenki az erre felkért rendfenntartó személyeink utasításait kövesse majd. Köszönjük a kedves testvérek megértését és lélekjelenlétét ebben a még mindig krízises második hullámú időszakban.   

Szombaton, az előesti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek 50 fő részvételével a névsor alapján. Előtte egy fél órával a napi rózsafüzért imádkozzuk közösen. Ez alatt – fél órával a szentmise megkezdése előtt – gyónási lehetőséget biztosítunk mindazoknak, akik szeretnének felkészülni a szentáldozásra. Gyónni a sekrestyében lehet a már megszokott feltételek mellet, a járványügyi előírások betartását figyelembe véve. Erre – a kiengesztelődés szentségének felvételére – lehetőségünk lesz az egyes estére meghirdetett szentmisék előtt is egy fél órával. Kérjük, hogy a várakozásnál is tartsuk be a kötelező előírásokat (2m távolság és védőmaszk).

Vasárnap, a szentmise a hívekért (pro populo) 10.30 órakor kezdődik a plébániatemplomban szintén 50 fő részvételével a felírt névsor alapján. Előtte egy fél órával a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk közösen. Majd a szentmise bemutatása után 11.30 órától újabb szentmise lesz a következő 50 fős csapat részére a papírlap szerint. Ez előtt a szentmise előtt – idő szűke miatt – már nem imádkozzuk közösen a rózsafüzért.

hétköznapi szentmisék nincsenek korlátozva, hiszen a látogatottság ott nem éri el az 50 főt. Ebben a második hullámban is nagyon óvatosaknak és elővigyázatosaknak kell lennünk mindannyiunknak. A heti miserendet a gyóntatás rendjével a vasárnapi hirdetésben, a hirdetőtáblán, ill. az Egyházközség Facebook, ill. Internetes Oldalán kísérhetik figyelemmel: www.farnostvelkekapusany.sk. Veskócon és a plébánia templomunkban mutatunk be vasárnapi érvényességű szentmiséket a nyilvánosság előtt – összesen tehát 4 vasárnapi érvényű szentmise lesz egy-egy hétvégén a helyi plébánia területén. 

Ahogyan már a bevezetőben is említettük, mi is arra kérjük a kedves híveket, elsősorban az előrehaladott korban élőket /65 év felett/, hogy egészségük, életük megvédése érdekében inkább maradjanak otthon, és a média segítségével közvetített szentmisékben áldozzanak, vagyis inkább végezzenek lelki szentáldozást és ha úgy érzik, akkor ne jöjjenek a templomba! Persze mindenki saját felelőssége tudatában dönthet úgy, ahogyan jónak látja. Hiszem és tudom, hogy bárhogy döntünk is, lélekben összekapcsolódva vagyunk Istennel és Benne egymással. Legyünk ezekben a még mindig nehéz időkben egy nagy lelki családdá, ahol mindenki mindenkivel egységet alkotva együtt elmélkedi át hitünk legszentebb titkait akkor is, ha testben ki-ki a maga kis otthonában ünnepel majd.

Istenáldotta, kegyelmekben gazdag, betegségektől mentes szent időt, a járványveszély teljes megszűnését és tovább terjedésének mielőbbi megállítását kívánjuk kedves mindnyájunknak!

Imádságos szeretettel: Dr. Száraz János, esperes-plébános és Mgr. Schmotzer Péter, káplán