„Értéket szeretnék teremteni, küzdeni a jóért, és olyan nyomokat hagyni melyek színesek, melyek segítenek, örömet szereznek vagy utat mutatnak másoknak.” – beszélgetés Kássa Melindával, a nagykaposi Magyar Óvoda igazgatónőjével

Kássa Melinda, az óvoda igazgatónője

Mi újság az óvoda háza táján?

Szép napot mindenkinek, aki szeretne egy kis ízelítőt az óvodánkról.  Május 31-ig tart az óvodai beíratás, tehát még több mint 1 hetük van a Tisztelt Szülőknek, hogy gyermeküknek óvodát válasszanak.

Mielőtt a szülők döntenének az óvodaválasztásról, a szakemberek azt tanácsolják, ismerkedjenek meg az óvodával, ismerjék meg az óvónőket. Mi is készülünk egy nyitott nappal a szülők és kis ovisok számára, mert fontosnak tartjuk a személyes találkozást, hogy eloszlassuk a szülők aggályait, félelmeit. Ennek legjobb módja pedig a személyes kontaktus. A kisgyermek fejlődése meghatározó időszakát tölti az óvodában, ezért nagyon fontos, hogy a szülők körültekintően válasszanak gyermeküknek óvodát.

A mi célkitűzésünk egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Milyen felújításon, újításokon van túl az óvoda?

A város által benyújtott sikeres pályázat által az óvodánk új külsőt kapott. 2020 novemberében elkezdődtek a munkálatok: nyílászárók cseréje, az épület szigetelése és festése. Szigetelésre és javításra került az óvoda tetőszerkezete is. Az átadás 2021 júniusában valósult meg.

Ebben az időszakban a pandémia társadalmi-gazdasági változásai az élet minden területére hatást gyakoroltak. Ezek a változások sajnos befolyásolták  az óvodánk életét és szakmai feladatait is, mivel a korlátozások és szabályozások miatt többször be kellett zárnunk. Kihasználva ezt, a kollégák és pár szülő összefogásával újrafestettük és díszítettük  a benti helyiségek falait, így higiénikus, tiszta környezetbe vártuk vissza a gyerekeket. 2021 novemberében a kiscsoport hálóját terveztük újra és valósítottuk meg. Köszönet érte két apukának és a pedellusnak, hogy tervünket 4 nap alatt megvalósíthattuk. Az óvoda mellett működő szülői szövetségnek pedig köszönjük az új szőnyeget. A szülői szövetség hozzájárulásával sikerült még 2 csoportszobában lecserélni a szőnyeget.

A „Föld napja” alkalmából felhívással fordultunk a város lakosai, magánvállalkozók, szülők felé, hogy az óvoda környezetét is szépíteni tudjuk. A felhívásunk mondhatni nagyon jól sikeredett. Rengeteg adomány (virág, fa, bokor, kavics, kő…) érkezett. Szülőkkel és az óvoda dolgozóival sikerült megvalósítani, hogy az adományok a helyükre kerüljenek. Az udvar, és az óvoda környékének a szépítgetése még folyamatban van. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult gyermekeink szép és tiszta környezetéért!

Hogyan épül fel szerkezetileg az óvóda, milyen csoportokban folyik a munka?

Intézményünk három épületkomplexumból áll, mely 1997-től óvoda céljából kezdte meg működését, 2005. július elsejétől pedig mint ÖNÁLLÓ MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA működik  4 csoportban, mindegyike külön bejárattal. A csoportok mindegyikéhez külön öltöző, mosdó és háló tartozik.

A gyerekek a csoportokban korukhoz mérten vannak elhelyezve, de ez természetesen függ a beíratott gyerekek számától és korától is. Idén 3 homogén és 1 heterogén csoportunk van. A 4 csoportban 8 szakképzett pedagógus dolgozik, ezen kívül projekt keretén belül van 1 fejlesztő pedagógusunk, aki szaktevékenységet folytat individuális fejlesztőpedagógiai diagnosztikában fejlesztőpedagógiai tanácsadásban a gyermekek és azok törvényes képviselői számára. A projektben részt vesz egy asszisztens és egy szülői asszisztens is. A nem pedagógus alkalmazottak is aktív alkotórészei az óvodai életnek. Semmi sem menne nélkülük. Nemcsak az osztályok körüli munkákban vesznek részt, de a gyermekek öltöztetésében, a dolgaik rendbentartásában is. Nem is beszélve az akciókról, amikor nem kis feladat hárul rájuk is.

Az óvoda zavartalan működéséhez fontosnak tartjuk a személyi feltételeken túl a megfelelő intézményi környezet és a tárgyi feltételek biztosítását is. A gyermekek életének megszervezéséhez igyekszünk egészséges, esztétikus környezetet biztosítani. Mind ezek elérése érdekében folyamatosan igyekszünk olyan eszközöket beszerezni, melyek megléte folyamatosan vonzóvá teszi gyermekeink számára az óvodai életet.

Az óvoda saját konyhával rendelkezik, ami biztosítja a gyermekek napi étkeztetését. Az udvar biztosítja az óvodások mozgásigényének kielégítését, területét füves, kövezett, napos és árnyas részek alkotják, fából épített játékok, homokozók várják a gyermekeket. Az udvarra új, korszerű mászkálókat szeretnénk, mivel a régieket a gyerekek biztonságának érdekében már nem használjuk.

Milyen az ovisok napirendje?

A gyermek egészséges fejlődéséhez, a napirend biztosítja a feltételeket. A napirend legfőbb tevékenységei a játék, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, pihenés, valamint az ezekben megnyilvánuló, illetve párhuzamosan végezhető játékos tanulás. A megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével, a rendszeresen visszatérő kötött vagy kötetlen tevékenységek, ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben. A gyermekek óvodában töltött ideje nagyrészét a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a játék kapja.

Milyen nevelési módszerekre és tartalmakra fektetitek a hangsúlyt?

„Legyen az óvoda a játéké, legyen az óvoda élményszerű, legyen olyan játékos, hogy a gyermek felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni, tapasztalatokat gyűjteni.”  /Dr. Kovács György/

A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, életformája, a kapcsolattartás eszköze. Elsődleges számunkra a játékkal való nevelés. Minden játéknak megvan a célja, legyen az tárgyi, közösségi játék, körjáték, dal, vers, mese vagy akár kézműves foglalkozás. A gyermekek koruknak megfelelő szinten, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, hagyományos ünnepeit, s a hétköznapok szokásőrző tevékenységeit az évről-évre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt.

A lehető legmegfelelőbb oktatást biztosítjuk, mindezt élménytanulás segítségével. Fejlesztjük a gyermek személyiségét, kibontakoztatjuk a tehetségüket, kiaknázzuk értelmi és fizikai képességeiket egy egészséges és sikeres élet megalapozásához. Vállaljuk édes anyanyelvünket, a magyar virtust, nem mellünket veregetve, hanem használva, fejlesztve azt. Az óvoda nem az a hely, ahol a gyermeknek idegen nyelven kell tanulnia, mert arra később is ráér. Egy kisgyereknek ne legyen dolga még a tanulás, hanem az önfeledt játék, mondókákat, dalokat, meséket hallgasson. A mesehallgatás, dalolás, mondókázás segíti a kisgyerek anyanyelvi fejlődését, miközben fejlődnek szociális, értelmi képességei, alakulnak viselkedési szokásai, erkölcsi tulajdonságai. Ezt a fejlődést az idegen nyelvi közeg egyértelműen hátráltatja, késlelteti.

Az óvodánk célja, hogy a gyermekek biztonságban, nyugalomban, szeretetet átadó óvodai légkörben, sokszínű óvodai programban vegyenek részt.

Az intézmény körülményeit és feltételeit figyelembe véve dolgoztuk ki saját tervünket a minisztérium által kiadott állami program alapján  NÉGY VÁNDOR JÁR KÖRBE–KÖRBE címmel. 

Milyen különleges programokban vesz részt az óvoda?

A gyermekek kölcsönös együttműködésének és érzelmi világának gazdagítása érdekében élménydús, közös tevékenységeket szervezünk a szülőkkel karöltve. Családias, nyugodt hangulatú óvoda, ahol igyekszünk megismerni egymást. Sportolunk, énekelünk, táncolunk és sokat kézműveskedünk. A gyermekeket sok, jó hangulatú előadással szórakoztatjuk.

Ősszel kezdjük a „Töknappal” – otthon készített őszi dekorációkból, tökökből kiállítást szervezünk, ami egy hangulatos kézműves délutánnal fejeződik be ételkóstolóval egybekötve. Sajnos a kézműves délután most elmaradt a korlátozások miatt. Minden évben eljön a Mikulás, ahol a gyerekek a Rákóczi Szövetség és Szülői Szövetség jóvoltából ajándékot kapnak. A korlátozások miatt elmaradt a karácsonyi ünnepségünk is, ahol rendhagyó módon fellépnek a gyerekek és kézműves délutánt is tartunk.

Januárban a Hóemberek világnapját tartottunk – minden csoport kiállította az otthon elkészült munkákat, majd a szlovák óvodából 2 kolléganőt kértünk meg, hogy válasszák ki a legötletesebb hóembert. Minden osztályban 3 díj talált gazdájára.

A magyar kultúra napját is megszerveztük, ami sajnos nem került megvalósításra a szigorítások miatt. A mesemondót is le kellett, hogy mondjuk.

Februárban farsangolunk, ez évben mindenki a csoportjában. Nemzeti ünnepünkön a hagyományaiktól eltérően óvodásaink nagycsoportosai a helyi Csemadok ASZ felkérésére a Petőfi szobornál szerepeltek. Hagyományosan 2017 –től megrendezésre kerül az ÉDES ANYANYELVÜNK vers- és próramondó találkozó a Magyar Közösségi Házban, ahová meghívjuk a környék óvodásait is. 2020 –ban sem tudtuk már megrendezni, de beneveztünk a KÁRPÁT – MEDENCEI ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAM által kiírt „SZALAGRÓZSA – KOKÁRDAKÉSZÍTÉS az óvodában pályázatára, ahol 176 pályázatból az óvodánk kapta az első díjat – 40 ezer Ft értékű kézműves eszközöket. 2021-ben szintén nem volt módunkban még ápolni a hagyományunkat, így „MÚLTIDÉZŐ” címmel egy kisfilmet készítettünk. Nem feledkeztünk meg a VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL sem. Az óvoda környékén járva kitűzőket osztogattunk a járókelőknek – felhívva a figyelmet a tiszta víz fontosságára. 

Áprilisban húsvéti kézműves délutánt szerveztünk a szülőkkel, és a gyerekek Fabók Mancsi bábszínházi előadásán vettek részt a Cseperedő program ajánlásával. Sikeres részesei voltunk a TÁNC VILÁGNAPJÁN a város által szervezett „ A SZERETET A TÁNCBAN IS MEGNYILVÁNUL” táncdélutánon . Májusban természetesen az elmaradhatatlan ANYÁK NAPJA, ahol a gyerekek ünnepi műsorral köszöntötték Édesanyjukat. A BALLAGÁSIG, ami az iskolai év utolsó programja még természetesen van pár program a tarsolyunkban, ilyen pl. június 4 –  A nemzeti összetartozás napja – bekapcsolódunk az  Összetartozás tánca c. rendezvénybe (Trianon évforduló), június 17 – Écsi Gyöngyi  mesél majd a gyerekeknek. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tőketerebesi Területi Választmánya Petőfi emlékév keretén belül rajzpályázatot hirdetett meg, a beérkezett munkák az óvodánkban lesznek kiállítva és kiértékelve. És még sok más…de legyen egy kis meglepetés is.

Milyen az együttműködés a szülőkkel?

Az óvoda együttműködése a Szülői Közösséggel jónak mondható, a problémákat igyekszünk megbeszélni, orvosolni.  Az óvoda bizonyos szolgáltatást nyújt a szülőknek, viszont visszafelé is igaz: az óvoda a szülők nélkül nem tudna működni, tehát szükség van a közös nevezőre, közös munkára. Nyílt közösségként olyan intézménynek adunk otthont, mely úgy a gyerekeknek, mint az intézmény alkalmazottainak, illetve szülőknek minden téren partner.

Más intézményekkel, szervezetekkel milyen az óvoda együttműködése?

Egy minőségi intézmény megalapozásáért, jövőképem egyike a nyílt és közös munkán alapuló partner kapcsolatok. 

Hatékonyan tovább ápoljuk az eddigi kapcsolatainkat: a fenntartóval, iskolaszékkel, szülői munkaközösséggel, logopédussal, városi könyvtárral, nonprofit és civil szervezetekkel. Az elkövetkezendő időszakban is együtt szeretnék működni a Magyar Házzal, Rákóczi Szövetséggel, Szabadidőközponttal és a Turisztikai Információs központtal.

És nyitottak vagyunk további partnereket is bevonni a kölcsönös együttműködés érdekében.

Jelmondatom:

Értéket szeretnék teremteni, küzdeni a jóért, és olyan nyomokat hagyni melyek színesek, melyek segítenek, örömet szereznek vagy utat mutatnak másoknak.

Köszönjük a beszégetést és sok boldog óvodást kívánunk az intézménynek!