2021.03.25., 18:00. Szentmise a római katolikus templomból. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

A szentmisét bemutatja Dr. Száraz János, nagykaposi esperes-plébános

FIGYELEM: GYŰJTÉS! A plébániatemplom külső felújítására gyűjtést szervezünk! Várjuk adományaikat a következő számlaszámra: IBAN: SK15 0900 0000 0001 0582 5084 Köszönjük!