Gombaszögi Közéleti Piknik – „Lesz magyar összefogás.”

2020. július 30-án, csütörtök délután az Összefogás Mozgalom közéleti pikniket szervezett, melyre meghívták a két nagyobb felvidéki magyar politikai formációt: a magyar Közösség Pártját valamint a MOST-HÍD pártot annak érdekében, hogy egy nyílt párbeszéd keretében közösen keressék meg a jövőbeni együttműködés útját, lehetőségeit.

A szervezők az internetes felületeket kihasználva minden érdeklődőt arra buzdítottak, hogy vegyen részt a pikniken. Emellett személyes meghívót kaptak a magyarlakta települések polgármesterei, önkormányzati képviselői valamint a szakmai és társadalmi szervezetek képviselői is.

A vendégsereg a kezdés (14:00) előtt egy órával kezdett szivárogni. Városunk szűkebb környezetéből is szép számmal érkeztek látogatók. Többek között Csuri Árpád – Abara polgármestere, Kopasz József – Nagytárkány polgármestere, Mihók Gábor – nagykaposi önkormányzati képviselő és Pataky Károly – Királyhelmec polgármestere.

A meghirdetett program három panelbeszélgetésből és fogadásból állt.

Az első beszélgetés körülbelül fél háromkor vette kezdetét. A zsúfolásig megtelt rendezvénysátor alatt a három párt/mozgalom fiatal politikusai kezdték meg az eszmecserét.

 • Agócs Attila (Fülek polgármestere, a Híd alelnöke)
 • Bauer Ildikó (városi képvselő, az Összefogás alelnöke)
 • Cziprusz Zoltán (megyei képviselő, az MKP alelnöke)
 • Rigó Konrád (a híd elnökségi tagja)
 • Orosz Örs (megyei képviselő, az Összefogás alelnöke)
 • Varga Tibor (Kaposkelecsény polgármestere, az MKP elnökségi tagja)
 • Moderátor: Czímer Gábor (újságíró, ÚJ SZÓ)

A beszélgetés során, mely érintette a korábbi együttműködési törekvések kudarcát, egyetértés mutatkozott abban, hogy a parlamentbe jutás, adott esetben kormányzati szerep vállalása a leghatékonyabb eszköz a felvidéki magyarság érdekeinek érvényesítésére.

Elhangzott, hogy a parlamenti küszöb átlépése csak együttműködve, egy szubjektumba tömörülve lehetséges.

Kihangsúlyozták, hogy a korábbi sérelempolitikát félre kell tenni, és a szereplőknek a közös pontokra, közös törekvésekre kell koncentrálniuk.

Kérdésre válaszolva átbeszélték a szlovák ill. magyar kormányhoz, politikai pártokhoz fűződő viszonyulás kérdéskörörét is, amiben maradtak vitás pontok.

Elhangzott az is, hogy az eltérő politikai vagy világnézeti irányvonalakat – a fő stratégiai célok mellett – platformok jeleníthetnék meg az újonnan létrejövő pártban.

A megoldandó feladatok között kiemelték a fiatalok elvándorlásának problematikáját, amire Varga Tibor kaposkelecsényi polgármester példaként hozta fel gimnáziumi osztálytalálkozóját: A Nagykaposi Gimnázium régi diákjai a Világ különböző pontjairól látogattak haza a találkozóra. Volt közöttük olyan is, aki bolygónk túlfeléről, Új Zélandról érkezett.

Nézői kérdésre válaszolva a pártok képviselői érintették a független média kérdéskörét is.

Jelen sorok írója nézői hozzászólásában regionális szempontrendszert, a veszélyeztetett térségekre – keletre – való odafigylést, felelős, önnálló politikacsinálást és egy távlati stratégia kidolgozását kérte az egység megteremtésén munkálkodó pártoktól.

A második beszélgetésben politikai elemzők, szakértők vettek részt.

 • Fiala János (jogász, közgazdász, egyetemi tanár)
 • Horony Ákos (jogász)
 • Petőcz Kálmán (diplomata, kisebbségi szakértő)
 • Moderátor: Tokár Géza (a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának vezetője)

Az elemzők legelőször az etnikai politizálás létjogosultságának kérdését járták körül. Nemzetközi példákkal kihangsúlyozva utasították el azokat a törekvéseket, amelyek a felvidéki magyar választót politikai irányultsága szerint fősodratú szlovák pártok felé terelnék.

Elhangzott, hogy Szlovákiában egy magyar pártnak akkor van létjogosultsága, ha az etnikai vonal hangsúlyos tud maradni, és emellett kezelni tudja az ideológiai ellentéteket. Egy átfogó, erős program mellé kell választói támogatást szerezni.

Felvetődött a parlamenti küszöb 3%-ra csökentése is, ami a szlovákiai magyarok szempontjából kívánatos lehet. Ám mindaddig, amíg a jelenlegi választási rendszer (vagyis az 5%-os küszöb) fennáll, más alternatíva, mint a magyar erők egyesítése, nem lehet sikeres.

Kihangsúlyozták az egyes pártok között feszülő ellentétek feloldásának, valamint egy távlati vízió kidolgozásának szükségességét.

A harmadik beszélgetést a pártelnökök vitájaként harangozták be a szervezők.

 • Forró Krisztián (MKP)
 • Mózes Szabolcs (Összefogás)
 • Solymos László (Híd)
 • Moderátor: Öllös László (a Fórum Intézet elnöke)

A rendezvénysátor és környékének, ha lehet így fogalmazni, mégnagyobb zsúfoltsága jelezte, hogy ezt a beszélgetést / vitát tekinti mindenki a piknik főeseményének.

Az első vitapont óhatatlanul a kudarcok okainak elemzése volt. A választók elfordulását Solymos László (Híd) egy többéves folyamatként értékelte. Forró Krisztián (MKP) szerint az egó került fontosságban a választók elé. Mély árkok keletkeztek nem csak a pártok között, hanem a társadalmon belül is. Kiemelte, hogy az egység önmagában nem lehet cél. Az egység a megmaradást lehetővé tevő eszköz kell legyen. Mózes Szabolcs (Összefogás) a nem konstruktív, öncélú vitákat jelölte meg a kudarc okaiként.

MIT TENNÉNK MÁSKÉPP? – hangzott a következő kérdés

Mózes Szabolcs: Ne csak valamiféle reaktív politika legyen. Menjünk elébe a dolgoknak. Kész tervekkel előzzük meg a bajokat.

Forró Krisztián: Javítani, erősíteni kell az MKP-n belül mutatkozó gyengeségeket. A pártelnök az egység konkrét megteremtését célzó tárgyalásokra hívta a feleket már a jövő héten.

Solymos László: Meg kell hallgatnunk a választót. A Híd elnöke Augusztus 20-ra Komáromba invitálta beszélgetőpartnereit, ahol Szent István király szobrának megkoszorúzása apropóján egy az egység megteremtésére tett közös szándéknyilatkozat aláírását javasolta.

Mind a háromoldalú tárgyalások elindítására, mind a szimbolikus szándéknyilatkozat aláírására igent mondtak a felek.

A beszélgetés további menetében a kidolgozandó stratégia volt a fő téma.

Mózes Szabolcs az egység megteremtését, a személyi megújulást és a programjellegű megújulást tartotta fontosnak kihangsúlyozni, hozzátéve, hogy ez a program nem választási, hanem társadalmi program kell legyen. Friss, erős és új erőként kell megjelenni.

Forró Krisztián a hitelesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Az egót a közösség érdekei mögé kell szorítani.

Solymos László ismételten a választókra való odafigyelést helyezte előtérbe, ami az utóbbi időkben kívánnivalót hagyott maga után.

Nézői felvetésre a pártelnökök az alábbi „tőmondatokkal” értékelték a Gombaszögi Polgári Piknik eredményeit:

Solymos László: Az egység létrejön a nagyon közeli jövőben.

Mózes Szabolcs: Lesz magyar összefogás.

Forró Krisztián: Nagyon erős a közös szándék, és az egység létrejötte számonkérhető lesz a tárgyaló feleken.

A pártelnöki vita lezárultával a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd egy fotó erejéig mindenki átvonult a Felvidék zászlaja alá, melynek zászlótartó talapzata alatt 600 felvidéki magyar település egy-egy marék földje szimbolizálja nemzeti közösségünk egységét.

A hivatalos rész lezárulta után, a vendégsereg átvonult a Folk-pavilonba, a fogadásra.

Itt nyílt alkalom arra, hogy a rendezvény főszereplői illetve prominens vendégei nyilatkozzanak a nagykapos.ma oldalnak benyomásaikról.

Bárdos Gyula (a CSEMADOK országos elnöke) – Végre itt az alkalom, hogy ötről hatra jussunk. Örvendetes, hogy nem a „hogyan nem”, hanem a „hogyan igen” szemlélet uralkodott ma. Igaz, sokminden történt már, és sokmindennek az ellenkezője az elmúlt évtizedekben, de adjuk meg a lehetőséget. Reménykedem.

Solymos László (a Híd elnöke) – Örülök, hogy egy asztalhoz tudtunk ülni, és most először érzem az őszinte akaratot. Ez az alapja annak, hogy megszülessen az egység.

Forró Krisztián (az MKP elnöke) – Pozitív és jövőbe mutató volt mindaz, ami elhangzott. Úgy érzem, őszinte nyilatkozatokat hallhattunk. Bízom abban, hogy a jövő héten megkezdődő tárgyalások mielőbb eredményre vezetnek, és ez a felvidéki magyarság érdekeit fogja szolgálni.

Mózes Szabolcs (az Összefogás elnöke) – Pozitívan értékelem a mai rendezvényt. Örömteli, hogy ilyen szép számban megjelentek az emberek. A tárgyaló felek közül gyakorlatilag mindenki deklarálta, hogy belátható időn belül tető alá kell hozni az egységet. Ez mindenképpen siker. Emellett az akció lehetőséget adott arra, hogy az emberek kötetlenül elbeszélgessenek egymással, ami szintúgy szükséges ahhoz, hogy az egység valósággá váljon.

Orosz Örs (az Összefogás alelnöke, a Gombaszögi Közéleti Piknik főszervezője) – Örömmel nyugtáztuk a nagy érdeklődést. Érzékelhető volt, hogy az emberekben nagy a várakozás a mai rendezvény kapcsán. Ami nem is csoda, hiszen itt a létünk a tét.

FRISSÍTÉS:

Az alábbi linkre kattintva meghallgathatja a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorának 2018. július 31-i adását, melyben a Gombaszögi Közéleti Piknikről részletes tudósítás hangzott el.