A 12 pont – Újratöltve PontMa

Mit kiván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

 • 1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.

Lakosságarányos magyar nyelvű műsoridőt az állami televízióban és rádióban.

 • 2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.

Saját sorainkból választott testületet oktatási és kulturális ügyeink intézésére. Kulturális autonómiát.

 • 3. Évenkinti országgyülést Pesten.

Saját sorainkból választott nemzeti tanácsot területi és személyi alapú önredelkezésünk döntéshozó szerveként. Autonómiát.

 • 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.

A Beneši dekrétumoknak a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő elemeit távolítsák el az ország hatályos joganyagából. Jóvátételt a jogfosztottaknak.

 • 5. Nemzeti őrsereg.

Magyar egyházmegyét, magyar püspököt a történelmi egyházak magyarajkú hívei számára.

 • 6. Közös teherviselés.

Szüntessék meg az ország magyarlakta régióit sújtó diszkriminatív fejlesztéspolitikai szempontrendszert.

 • 7. Urbéri viszonyok megszüntetése.

Tegyék lehetővé a kettős állampolgárságot. Aki érzelmi kötődése okán fölveszi a magyar állampolgárságot, ne veszítse el szlovák állampolgárságát.

 • 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.

A magyar nyelv hivatalos nyelv legyen kormányhivatalok és bíróságok szintjén is a megfelelő területi lakosságarány függvényében.

 • 9. Nemzeti Bank.

Az Európai Unió által nyújtott fejlesztési támogatások igazságos elosztását, kiemelten kezelve az elmaradott keleti és déli régiókat.

 • 10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.

A mindenkori kormány hagyjon fel a magyarokat biztonságpolitikai kockázatként kezelő gondolkodásmóddal.

 • 11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

Szüntessék meg a magyar többségű területi egységek önrendelkezést korlátozó széttagoltságát.

 • 12. Unio.

Ne legyen kirekesztés. Az Alkotmány Preambulumának átfogalmazását az országban élő minden nemzeti közösség számára befogadó módon.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!