Volt vasút… Nincs vasút!?

Így múlik az idő. 116 évvel ezelőtt még csak tervezték a Bánóc-Ungvár vasútvonalat. 1945-ben lett belőle Bánóc-Kapos…

 Vasúti bejárás. A m. kir. kereskedelmi miniszter Kober Simon budapesti lakos kérelmére a m. kir. államvasuti Bánócz állomástól Deregnyőn át a m. államvasutak Ungvár állomásáig tervezett helyi érdekű vasút közigazgatási bejárását Bene György magyar királyi államvasúti főfelügyelő, vezetése alatt elrendelte s a bejárás sorrendjét a következőképen állapította meg. 1904. okt. 18-án d. e. 9 órakor Málcza község házánál a zemplénvármegyei Bánócz, Lazony, Berettő, Falkus, Kácsánd, Márk, Málcza. Nagy- és Kiscsép és Gatály községekre nézve, 1904. október 19-én d. e. 8 órakor Deregnyő községházánál a zemplénmegyei Hegyi, Deregnyő, Dubróka és Buttka köznézve. Nagykapos községházánál az ungmegyei Vaján, Csicser, Mokcsa, Kiskapos, Csepely, Kelecseny, Veskócz, Vajkócz, Mátyócz, Dobóruszka és Palló községekre nézve s végül 1904. okt 21-én Ungváron a vármegyeházán, az ungmegyei Bátfa, Sislócz, Botfalva, Tarnócz, Őrdarma, Konczháza, Minaj, Darócz, és Gerény községekre nézve.

(Ung, 1904.10.9)