JANUÁR 25. – „PÁLFORDULÓ“ – Szent Pál apostol megtérése

Mint a Bibliában olvasható, Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, egy ízben az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment. Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, mit kergetsz engem?”! Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Pál fordulása (jan. 25.) ennek a „fordulatnak” állít emléket. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust használta. A névcsere jelképes értelmű. Az eredeti Saul a zsidók szálfatermetű első királya volt, míg a latin paulus „kicsinyt” jelent, és az amúgy is aprócska Pál, aki „saulként” a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát.

Forrás: wikipedia

Nem csak a kereszténységben használatos a „Pálfordulás” kifejezés. A mezőgazdaságban a hirtelen időjárás változást is várták ezen a napon, több régi kalendáriumban is szerepelt jóslat, hiedelem, amelyet ehhez a naphoz kötöttek. A termésre, a gazdaság alakulására több vers, szólás is utal, amely Pál fordulásához kapcsolódik, mint pl.: „Pálforduló hogyha tiszta, / bőven terem mező s puszta./ Pálforduló hogyha nedves, / lesz a kenyér nagyon kedves.”

A „Pálfordulás” jelentése: A vélemény teljes megváltozása. Amikor az ember homlokegyenest mást mond, mint azelőtt gondolt, egyik pillanatról a másikra a korábbi véleményéhez képest ellentétes véleményre vált, ez pedig kihat viselkedésére, cselekedeteire.

A másik terület, ahol gyakran látni „Pálfordulást” a politika. Ez leggyakrabban választások előtt/után figyelhető meg. Némely politikusnál ez „enyhe amnéziával” is jelentkezik, hiszen gyakorta elfelejtik, mit is mondtak, ígértek a „nagy fordulat” előtt.

 A legtöbben mégis abban hisznek, hogy a „Pálforduló”, a felismert rossz irányából a jó irányába fordulást jelenti az életben. Talán sokukban felmerült már ilyen kérdés: Jó felé megy az életem? Tényleg ez a dolgom, küldetésem? Lehet, hogy, ha megtaláljuk a válaszokat a kérdésekre, a mi életünk is más fordulatot vesz.